Årets gang: Bi-lex-OlsenOgJensen

Dette bi-lexikon er månedsopdelt så det er nemt at slå op og se månedens arbejde og nemt at finde de tips og tricks, der knytter sig til de enkelte opgaver. Det er Ejner Olsen og Hugo Olsen der deler ud af de erfaringer de har gjort sig igennem de mange år i Skolebigården. Med 80 års erfaring som biavlere er det ikke småting, Olsen og Olsen har lært sig gennem årene. Derudover har Ole Michael Jensen suppleret om med ny viden og endnu flere tips og tricks.

Du kan bruge opslagsværket måned for måned nedenfor eller downloade “bogudgaven” her. Medlemmer kan få et eksemplar af bogudgaven i Skolebigården.

*Januar * Februar * Marts * April * Maj * Juni * Juli

* August * September * Oktober * November * December *