Flytning af bifamilier

Bifamilier der skal overdrages eller sælges til en anden bigård (ejer) kræver et forudgående syn af bierne i den afgivende bigård. Det samme gælder for flytning af egne bier over en km. En ’Sundhedsattest bekræfter, at der ved synet ikke har været synlige tegn på skadegørere. Synet skal være foretaget af en uddannet og registreret Kyndig Biavler mindre end 14 dage før overdragelsen. Overdragelsen af bifamilier må kun ske ved gensidig aftale mellem overdrager (afsender) og modtager af bierne. Det er overdragers ansvar, at vedkommendes bier er blevet synes forud for overdragelsen.

Registrering af flytning og generering af den tilhørende dokumentation og sundhedsattest sker i Centralt BigårdsRegister

Pr. 01-03-2024 er der registreret nedenstående kyndige biavlere i Hørsholm Biavlerforening:

Anne Navntoft, Frederik VII’s Gade 7B st, 2200 København N, Tlf. 26361931, Mail: anne.navntoft@gmail.com

Bjarne Sørensen, Rødlersvej 46, 2990 Nivå, Tlf. 91 33 35 30, Mail: pernilleogbjarne@privat.dk

Peter Talmark, Magnoliavej 4, 3460 Birkerød, Tlf. 21 64 01 40, Mail: talmark@hotmail.com 

Søren Wium-Andesen, Ådalen 15, 3400 Hillerød, Tlf. 51 78915, Mail: wa23@hotmail.com

Jens Blume Larsen, Hegnsvej 93, 2850 Nærum, Tlf. 61 69 49 95, Mail: jensblume@hotmail.com

Finn Steno Thygesen, Bakketoppen 20, Bloustrød, 3450 Allerød. Tlf 48 17 02 20 Mobil 21 72 09 61, Mail: bifinn@hath.dk

Ole Frydensberg, Skovparken 24, 2990 Nivå, Tlf.: 53 11 38 00. Mail: ole@fryd.dk

Jacob Johan Mohr Markmann,  Tlf.: 40 51 58 80, Mail: jjmm@watch-out.dk

Peter Sjøgren, Teglgården 5, 3400 Hillerød, Tlf.:  40 63 82 08. Mail: peter@sjoegren.dk

Ole Sam Nielsen, Herlevgårdsvej 5, 3400 Hillerød, Tlf.: 20 10 52 63,  Mail: biparadis@live.dk 

Dan Jensen, Skovstykket 23, 2830 Virum, Tlf.: 2612 9717, Mail:  dkj1623@gmail.com

Susse Mohr Markmann, Nørrevej 19, 3070 Snekkersten, Tlf. 40506222, Mail: susse@mohr-markmann.dk

Per Maribo, Kajerødgade 16 st tv, 3460 Birkerød, Tlf. 26886363, Mail: pmj@bestoevning.dk