Arbejdsgrupper

Hørsholm BF hører til blandt de større biavlerforeninger i landet. Af samme grund har foreningen 7 faste medlemmer i bestyrelsen. De varetager sammen med en række arbejdsgrupper foreningens mange aktiviteter.

Bestyrelsen har defineret en række arbejdsopgaver, hvoraf nogle fx Skolebigårds-gruppen og værksteds-gruppen er sæsonaktive, mens andre fx kommunikations-gruppen og arrangementsgruppen fungerer hele året.

Alle medlemmer kan tage initiativ til oprettelse af en arbejdsgruppe. Grupperne er selvsupplerende, og ledes af en tovholder. Tovholderen godkendes af bestyrelsen.

Hvis du er interesseret i at være med i en arbejdsgruppe, eller vil tage initiativ til oprettelse af en arbejdsgruppe, skal du tage kontakt til et medlem af bestyrelsen eller sende en mail til info@horsholmbiavl.dk med angivelse af den eller de grupper, du godt vil være med i, evt. oprette. Nedenfor kan du få overblik over de fungerende arbejdsgrupper med navn på tovholder.

Skolebigårdsgruppen

(Peter Sjøgren): Planlægning af opgaver, indkøb og vedligehold, udvintring og indvintring af bifamilier, tilsyn med alle bifamilier henover sæsonen. 

Undervisningsgruppen

(Ole Michael): Tilrettelæggelse og gennemførelse af årets begynderkursus, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter i øvrigt.

API-Husgruppen

(Louise Brønholm): Planlægning og afsøgning af mulighederne for at opføre et API-hus.

Kommunikationsgruppen

(Allan Høyer): Koordinering og tilrettelæggelse af diverse kontaktflader med foreningens medlemmer, herunder Bi-Ord, hjemmeside (Peter Sjøgren Facebook).

Pr-gruppen

(Ubesat): Forestå salg og promovering af Skolebigårdens produktion af honning. Oplyse offentligheden om udadvendte aktiviteter, så som honningsmagning, Honning-jordbærdag, jubilæer mv. Sikre god kontakt med naboer og gæster i Skolebigården.

Økonomigruppen

(Mogens Snog): sikre, kontrollere og opdatere foreningens medlemskartotek, tilrettelægge og føre tilsyn med medlemskontingenter, føre tilsyn med foreningen MobilePay og evt andre indbetalingssystemer. Følge udviklingen i foreningens likviditet og egenkapital. Godkende større indkøb. 

Arrangementsgruppen

(Ubesat): planlægge og tilrettelægge sommer- og vinterarrangementer, herunder standerhejsning, jubilæumsarrangementer, sommerfester og  sommerudflugter.

Dronningeavls-gruppen

(Jan Sørensen, Dan Jensen, Michael Andersen): planlægning og tilrettelæggelse af årets dronningeavl herunder produktion og indkøb af dronninger til udskiftning i Skolebigården. Fremstilling af aflæggere til gruppens medlemmer og til brug i Skolebigården samt salg af brugsdronninger og aflæggerfamilier.

Værkstedsgruppen

(Ubesat): Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af værkstedsaktiviteter, herunder fremstilling og vedligeholdelse af materiel til Skolebigården.

Besøgsgruppen

(Ubesat): Ansvarlig for undervisning og fremvisning af bier for  skoleklasser, SFO, børnehaver, spejdergrupper, biavlerdelegationer mv. Indgåelse af aftaler om besøg, korte undervisningsforløb m.v. 

Varroa- og sundhedsgruppen

(Jens Blume): Ansvarlig for varroa-behandling, oplysning og undervisning af betydning for fremme sunde bifamilier i Skolebigården og hos foreningens medlemmer. 

Konsulentgruppen

(Ole Frydensberg): Rådgive og assistere bi-laug, institutioner og grupper med at etablere en bigård, herunder vejlede ved indkøb af bier og materiel samt give råd om drift.