Centralt Bigårdsregister

Alle biavlere skal registrere sig i det nye Centralt BigårdsRegister, som Landbrugsstyrelsen står for.

Det første Centrale Bigårds Register blev nedlagt den 4. marts 2024 og data blev ikke ført med over i det nye system.

Alle biavlere skal derfor oprette sig og registrere sine bigårde i det nye system. Det gælder også, hvis du endnu ikke har nogen bifamilier. Man kan ikke lovligt modtage en bifamilie uden den både er synet af en kyndig biavler, og det registreres hvilken bigård den overføres til. Forklaringen på det sidste er at der skal være sporbarhed for alle bifamilier i EU (dog ikke vilde bier).

Det nye Centralt BigårdsRegister finder du på https://cbr.lbst.dk hvor du logger ind med MitID. Første gang du logger ind, åbner din egen biavler-side, som hedder ”Opret biavler”

Når du har oprettet din profil, skal du oprette dine bigårde. Det gøres fra fanen Bigårdslisten der har et trugstade som symbol. Der klikker du på trugstade symbolet og så kan du oprette en bigård.

Vejledning fra Landbrugsstyrelsen findes på: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Biavl/Vejledning_til_Centralt_BigaardRegister.pdf

Når en bifamilie flyttes, f.eks. hvis du køber en bifamilie, skal den kyndige biavler som syner bierne, have oplyst Bigårds-ID på den bigård bierne skal lande i. Før kan han ikke registrere at bierne er synede, og før er det ikke lovligt at flytte bierne. Så selv begyndere med nul familier, må oprette sig med en bigård, inden de kan få en bifamile. Når bigården oprettes, skal man så skrive nul ved antal bifamilier.

Det er fra 2021 et EU-krav, at man som biavler skal lade sin bigård, stor eller lille, registrere i Centralt Bigårdsregister. For biavleren har det den fordel, at denne får automatisk  besked, hvis der registreres sygdom i nærheden, ligesom det er rigtig nemt at klare syn i forbindelse med køb, salg og flytning.