Hørsholm Biavlerforening

7359 besøg på siden
fra 12. januar 2009

SIDEN SIDST

SIDEN SIDST


 

 



 


 


 

                                          Det sker i 2023

 

30. maj Begynderkursus. Skolebigården

31. maj. Møde for biavlerforeningerne i Nordsjælland med Per Kryger og Annette Bruun Jensen om kemikaliefri varroabekæmpelse. kl. 19-21. Sæt kryds i kalenderen.

31. maj. Dr.-kursus. kl. 17 . Der påsættes bur på lukkede dronningeceller. Der omlarves for anden gang og disse overføres til 'starteren'.

Søndag den 4. juni. Dr.-kursus. kl. 10: 
parringskassetter klargøres med foder og 2-3 deciliter unge bier, sprøjtes med lidt vand og dronningeceller tilføres.

 6. juni.  Begynderkursus. Skolebigården

6. juni. Dr.-kursus. kl. 17.30 påføres bur på de efter anden omlarvning lukkede dronningeceller.

7. juni: Planlægningsmøde for Sommerbiskolens 2+ kursus. kl. 20.

10. juni: Sommerudflugt

søndag den 11. juni. Dr.-kursus. kl. 10 celler tilføres parrigskassette,

24. juni: Honning/Jordbærdag

12. juli: Peters sommer- & gourmet middag

15-23. juli. Uge 29. Indkøbsuge hos Heino/Bihuset med rabat via webbutik. kode hørbi.

27. juli. Vareleverance til OMJ's carport.

5-6. august. honninghøst i Skolebigården og Hørssholm Skole

8. august.  Begynderkursus. Skolebigården

19. august. Naturens stemmer. HBF/Billeshave. 

19.-27. august. Uge 36. Indkøbsuge hos Heino/Bihuset med rabat via webbutik. kode hørbi. 

2. september: Hørsholm Kulturdag.

6. september. Enghave 38: Indlevering af rammer til vask/ skraldevoks osv. 

7. september.: Heino/Bihuset henter rammer. *

11. november: Nordsjællandsk fælles-bi-møde
-
*- Der er behov for losse-/læsse assistance – Hvem kan stille?

 


 

 Ordinær generalforsamling 2022

 

Charan, Louise, Mogens, Peter øverst, Jens, Ole Michael, Ella og Rose Marie.

HBF's ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 24. oktober. Her blev såvel kassererens og formandens/og bestyrelsens beretning godkendt af  de fremmødte medlemmer.

På generalforsamlingen fik bestyrelsen tilført nyt energisk, frisk 'blod': Charan blev valgt til bestyrelsen og Louise blev valgt som 1. suppleant. Pr. 1. januar rykkede Louise så op som bestyrelsesmedlem, da Susse forlod HBF, bestyrelsen og Danmarks Biavlerforbund. Susse er siden atter blevet medlem af DBF og HBF.


 

 

 

Powered by CMSimple