Hørsholm Biavlerforening

2190 besøg på siden
fra 12. januar 2009

SIDEN SIDST

SIDEN SIDST

  


Her ved sæson-start er bierne dyre. I juli er der mange bier på vingerne og priserne er mere spiselige. Om fire måneder sælger Bi-Sam eksempelvis bier for 2½ øre stykket og 200 kr. for en friparret dronning.  /allan


 2. vintermøde

 

 Kenneth og Oliver havde 'nedlagt'  hele 7 dyrekølle til et fællesmåltid - til et lidt alternativt vintermøde. Sammen med Peter S. fik de tre grillet og fremtryllet en lækker 'vild' middag, hvor gæsterne/ medlemmerne havde suppleret med salater, brød, sødt til kaffen og mange personlige små bi-historier. Lige fra 6-årige Rosas historie om hvor klogt det er at melde sig ind i en biavlerforening til fortællinger om Hugo og Ejner, HBF's velbårne og afdøde medlemmer, der har lagt navn til HBF's bibel: BiLex Olsen. Tak til alle for at skabe rammerne om en hyggelig og sjov vinteraften og en særlig tak til Kenneth, Oliver og Peter  ☺

  Rosa havde forfattet og illustret historine om hr. Jensen til dagen: Hr. Jensen elskede honning. Derfor købte han et bistade. Men han satte det i stuen. Bierne fløj rundt alle vegne. Hr. Jensen blev stukket på næsen. Så meldte hr. Jensen sig ind i en biavlerforening.

Tryk her: Se Rosas historie

 


 

 

Bierne sidder velnærede parat i staderne til Skolebigården igen står grøn og sprød med blomstrende tjørn

Kære alle

De 15 bifamilier i skolebigården, inkl. LS-reserve har det OK. De har fået oxalsyre-strips og deres foder-depot er tjekket. Alle bier sidder i pæne klynger, og alle har foder på de nærmeste tavler, og givetvis mad nok den næste måneds tid eller to. Gode bi-hilsener Ole michael   

Da Lars og Zofuz underholdt biavlere fra Nordsjællands biavlerforeninger i Hillerød ku’ de præsentere et rigt udvalg af smagsprøver. Prøverne var indleveret af alle deltagerne i ’Danmarks-mesterskaberne i honning’.

Aftenens hovedtema var honning. Men udgangspunktet var ikke biavlerens håndtering, men snarere biernes honningbehandling da det jo er bierne, der i første omgang behandler honningen.

Fordi: For bierne er honningbehandlingen et spørgsmål om liv og død. Nektaren har hurtig udløbsdato, mens biernes honning, i hvert fald skal holde sig vinteren over. (Og i pyramiderne  i flere tusinde år).

Bierne og blomsterne

Når vi taler om blomster og bier, bliver vi helt varme om hjertet.

-Men tag ikke fejl. Det er benhård business, sagde Lars. Som alt andet i naturen er bierne og blomsterne underlagt kravet om at bruge mindst mulig energi. Ingen blomster uddeler mere nektar end højst nødvendig. Og ingen bier flyver flere meter end højst nødvendig.

-Bien kan kortlægge en rute mellem 200 blomster og et bistade så energiøkonomisk, så universitetsfolk i dag kan uddrage matematiske logistiske modeller til brug for fx pakkedistributører. Men igen: for bien er det et spørgsmål om liv og død. Bruger bien for mange kræfter mindsker den sine overlevelseschancer.

Og alle tricks gælder i naturen.  Kan en blomst snyde en bi, så gør den det. Kan en blomst skaffe sig en ublu fordel i forhold til de andre blomster - og således få nogle ekstra besøg af bierne, så gør den det. Juleroserne har fx valgt en ’dårlig tid’ på året at blomstre på. Men juleroserne har så et hemmeligt trick. I juleroserne lever en lille  gærstand, der lever af nektaren. Umiddelbart tænker man, at det da er en dårlig forretning, at gærcellerne spiser noget af blomstens kostbare nektar. Men gær danner alkohol og varme. Julerosen bliver varmere end omgivelserne. Så når bierne besøger julerosen får de varmet fødderne og et lille glas gløgg..

 


 

    

Den 19. februar tog HBF for første gang Naturens Hus, Enghave 38 i brug. Mange medlemmer var mødt op til denne søndags workshop for at producere strips til bekæmpelse af varroamider.

Under Peter Sjøgrens kyndige ledelse fik vi produceret over 500 strips - til medlemmernes egne private stader og til Skolebigården, - alt i mens formanden, et bestyrelsesmedlem og Merete fik gang i støvekost, støvsuger og gulvklude, som forberedelse til vores næste og andet vintermøde: 'Vild Vintermiddag 2023'. (Som det kan ses af fotoet herover, fandt Peter også overskud til at følge rengørings-aktiviteterne).

 

 


 

                       Det sker i 2023

11. april. Begynderkursus. (kl.19-21) Enghave 38

15.-23. april: Uge 16. Indkøbsuge med rabat via web-butik. kode hørbi.18. april.  Begynderkursus. Sophielund

18. april.  Begynderkursus.  Enghave 38

22. april. Generalforsamling Danmarks Biavlerforening

25. april.  Begynderkursus. Enghave 38

26. april. Enghave 38. Dødsboer og fodertavler afleveres .

27. april. Heino/Bihuset henter rammer. *

30. april. kl. 13. Standerhejsning  og møde med Alk. Skolebigården.

            Begynderkursus: Praktisk biavl 

2. maj.  Begynderkursus. Skolebigården

9. maj Begynderkursus. Skolebigården

13-21. maj. Uge 20. Indkøbsuge hos Heino/Bihuset med rabat via webbutik. kode hørbi.

16. maj Begynderkursus. Skolebigården

19. maj. kl. 14: Start dronningeavlskursus.

20. maj. Biernes dag.

23. maj.  Begynderkursus. Skolebigården

25. maj. Rammer retur og bestilte varer leveres i  OMJs carport.*

30. maj Begynderkursus. Skolebigården

6. juni  Begynderkursus. Skolebigården

7. juni: Planlægningsmøde for Sommerbiskolens 2+ kursus. kl. 20.

10. juni: Sommerudflugt

24. juni: Honning/Jordbærdag

12. juli: Peters sommer- & gourmet middag

15-23. juli. Uge 29. Indkøbsuge hos Heino/Bihuset med rabat via webbutik. kode hørbi.

27. juli. Vareleverance til OMJ's carport.

5-6. august. honninghøst i Skolebigården og Hørssholm Skole

8. august.  Begynderkursus. Skolebigården

19. august. Naturens stemmer. HBF/Billeshave. 

19.-27. august. Uge 36. Indkøbsuge hos Heino/Bihuset med rabat via webbutik. kode hørbi. 

2. september: Hørsholm Kulturdag.

6. september. Enghave 38: Indlevering af rammer til vask/ skraldevoks osv. 

7. september.: Heino/Bihuset henter rammer. *

11. november: Nordsjællandsk fælles-bi-møde
-
*- Der er behov for losse-/læsse assistance – Hvem kan stille?

 


 

 Ordinær generalforsamling 2022

 

Charan, Louise, Mogens, Peter øverst, Jens, Ole Michael, Ella og Rose Marie.

HBF's ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 24. oktober. Her blev såvel kassererens og formandens/og bestyrelsens beretning godkendt af  de fremmødte medlemmer.

På generalforsamlingen fik bestyrelsen tilført nyt energisk, frisk 'blod': Charan blev valgt til bestyrelsen og Louise blev valgt som 1. suppleant. Pr. 1. januar rykkede Louise så op som bestyrelsesmedlem, da Susse forlod HBF, bestyrelsen og Danmarks Biavlerforbund.


 

 

 

Powered by CMSimple