Udlån af bøger

Hørsholm Biavlerforening har en samling af faglitteratur om biavl, som er samlet på Enghave 38.

Udlån aftales med en i bestyrelsen og dokumenteres med en lånseddel.

(HUSK AT ORIENTERE OM NYE VÆRKER… SÅ LISTEN FORBLIVER KOMPLET)


50 år som biodlare

Minnen och erfarenheter, Af Lars J:son Björn, 124 sider, Eget förlag, Lannabruk 1946


 Avelsarbete med Honungsbin

(Breeding the honeybee), Af Broder Adam, Buckfast Abbey, 16 sider, Tryk: Bjurström & Co, Ystad 1983


 Avlsteknikk og avlsutvalg med bier

Friedrich Ruttner, Landbruksforlaget, Norsk utgave ved Egil Villumstad, 148 sider, Oslo 1987

Originalens titel: Zuchtauslese bei der Biene, 1973 by Franz Ehrenwirth Verlag, München.


 Behandling af smitsomme sygdomme hos bier

Vejledning vedrørende, 16 sider, Statens Bisygdomsnævn, 1961


Biavl Honningavl

Vejen der fører til et større Honning-Udbytte, af civilingeniør Vagn Hallund, Fr. Clausens Forlag, København 1. oplag 1942, 2. oplag 1044, 90 sider,


Biavl – en praktisk håndbog

Af Lechard Johannesson og Birger Karlsson, Oversat og bearbejdet af  Henrik Hansen, Forlaget Høst & Søn 1976, 96 sider, Tryk: Can-repro Offset A/S, København


Biavlernes Aarbog 1947                              

Redaktion: Kristian Andersen og Vagn Fynbo, Forlaget ’Regina’, Viborg, 96 sider, Tryk: Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg


Bidronninger, Avl af

Under nordiske forhold, Af Ole Müller, Udgivet i anledning af den 15. Internationale biavlskongres i København, sommeren 1954, 128 sider


 Bier Af Pia Korsholm

Munksgaard Forlag, 1982, 32 sider, Tryk: Europrinte, Portugal


Bier

‘What is a bee ?’, oversat og bearbejdet efter forlægget af Lene Maaholm, Maaholms Forlag, 2001, 24 sider, Tryk: Colorcraft, Hong Kong, China


Bier og varme                                   

(hvorledes kan honningudbyttet forøges ?), Af ingeniør, cand. Polyt., Paul Bergsøe, Forsøgsbiavlen Kofoedsminde, Nærum, 32 sider


Bier til husbehov                              

Bill Scott, Skarv 1.udgave, 1. oplag 1981, Oversættelse: Helle Drescher, 80 sider, Tryk: Villadsen & Christensen, Hvidovre.


Biernes gyldne by                             

Af Frank S. Stuart, Oversættelse: Karina Windfeld-Hansen, Forlag Branner og Korch, 1951, 218 sider, Tryk: H. P. Hansens Bogtrykkeri, Copenhagen 1951


 Biernes liv

Af Maurice Maeterlinck, Oversættelse: Chr. Rimestad, 1916, Pios Boghandel, København, 244 sider, Tryk: Krohns Bogtrykkeri


Biernes liv                             

Af Maurice Maeterlinck, Oversættelse: Chr. Rimestad, 1927, Pios Boghandel, København, 244 sider, Tryk: Det Hoffenbergske Etabl. Kbhvn.


Biernes smitsomme sygdomme

Leslie Bailey, Rothamsted forsøgsstation, England, Oversat af konsulent K. Holm Nielsen, Udgivet af Danmarks Biavlerforening 1970,                                           


Biernes væsen

Rudolf Steiner, (Foredrag holdt for arbejderne ved Goetheanum, 1923. I referatform ved J. Hohlenberg), 1983, 18 sider, Tryk: Brage Forlagstrykkeri


Bifolket

Af Margaret Warner Morley, Oversat af Helga Munch, Forlag: Danske Læreres Forlag, 1911, 112 sider, Tryk: Milo’ske Bogtrykkeri, Odense


Bin och biodling

Åke Hansson (med forfatter dedikation), 1980, LTs förlag, Stockholm, 586 sider, Tryk: Centraltryckeriet ab, Borås


Biodlingens grunder

Af Åke Hansson, LTs förlag, Første oplag, januar 1975, 130 sider, Tryk: Centraltryckeriet AB, Borås


 Biodling med Varroakvalster

Ingemar Fries

Sveriges Biodlares Riksförbund

80 sider

Tryck: Kisa-Tryckeriet AB 1992

 *

Bi-ting

Af Ole Sam Nielsen

Eget forlag

2016

102 sider

Tryk: ScandinavianBook, Aarhus

*

(2 eksemplarer  – 1 stk: Ole Michael dec. 1985)

Bogen om Biavl

Af Torben Nielsen

Forlag: Clausen bøger, Aschehoug-København

1976¨

120 sider

Tryk Th. Laursens Bogtrykkeri A/S, Tønder

*

 Den lille søde om honning

Anemette Olesen

Forlaget Olivia

J/P Politikens Forlagshus A/S, København

2008

90 sider

Tryk: Scangraphic, Aalborg

*

 Den nye biavler

Eigil Holm

  1. udgave, 1. oplag 2015

84 sider

Tryk: EJ-Graphics, Tilst

 *

 Doktor Bi

Om biprodukter til helbredelse og bedre sundhed

Af Paul Uccusic

Oversættelse: Johannes Hedegaard

Forlaget Borgen

1986

Sider: 136

Tryk: Nrayana Press, Gylling

 *

 (2 eksemplarer)                                                      

Driftsplan for opstablingstader

Hovedtræk: Hvidkløver og sommerraps

Af Arne Christensen

Eget forlag

1985

32 sider

Tryk: PE-offset, Varde

 *

 Dronningavl

Af Ivar Hedberg

På dansk ved Kristian Andersen og Vagn Fynbo

Oversætternes Forlag

1943

136 sider

Tryk: Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg

*

 Dronningavl

Af Ivar Hedberg

På dansk ved Kristian Andersen og Vagn Fynbo     

  1. oplag

Forlaget Regina, Viborg

1948

136 sider

Tryk: Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg

  *

 Dronningeavl

Samlede erfaringer fra forskning og praktisk arbeid

Friedrich Ruttner

Norsk udgave redigert av Aasne Aarhus

Apimondia – Monografi

Hovedutgiver prof. dr. ing. Harnaj

Honningcentralen A/L

Oslo 1985

Trykk: Asker og Bærums Budstikke 1985

176 sider

1980 Tysk udgave: Apimondia, Bukarest.

 *

 Fra Blomst til Blomst

(Biens psykologi)

Af Folmer E. L. Thygesen

Forlaget ’Frigjort’ 1942

140 sider

Tryk: Special Trykkeriet, Odense

  *

 Fører i Biavl

Af Hans Erslev, redaktør af ’Tidsskrift for Biavl’.

  1. omarbejdede oplag                                         

Jacob Erslevs Forlag

1897

194 sider

Sallay B. Salomons bogtrykkeri

  *

Fører i Biavl

  1. oplag

Fører i Biavls Forlag, Roskilde                                  

1950

240 sider

Tryk: Roskilde Tidendes Bogtrykkeri

 * 

Gedehamse

Munksgaard

  1. udgave 1. oplag

1982

32 sider

Tryk: Europrinte, Portugal

Honningbiens fjender

Palle Johnsen

Dansk Videnskabs Forlag

København 1955

80 sider

Christtreus Bogtrykkeri, København

*

Honningbiens liv

Af mag. Scient. Niels Bolvig

Det Schønbergske Forlag

1942

220 sider

Tryk: Franckel Bogtryk, København

  *

 Honningbiens liv og sygdomme

En kortfattet fremstilling for biavlslærere og biavlere

Af Dr. med. Veter. Louis Bahr

Det veterinærmedicinske forlag

1923

Sider 164

Tryk: A/S Oscar Fraenckel & Co, København

*

 Honung

Af Eva Crane

Oversættelse: Bertil Roos

Forlag Natur och Kultur

1985

180 sider

Tryk: Centraltryckeriet AB, Borås

 *

 Haandbog i Biavl

Af biavlslærer A. Nielsen

Husmandsskolen ved Ringsted

1905

126 sider

Fyns Centraltrykkeri, Svendborg

 *

 Haandbog i Biavl

Redigeret af G. Holst Jensen, formand for Danmarks Biavlerforening

Udgivet af Danmarks Biavlerforening i Kommission hos Arthur Jensens forlag

København 1945

500 sider

Tryk: J. Jørgensen. København.

*

 Håndbok i Birøkt

Rolf Lunder

  1. utgave

Fabritius & Sønner

Oslo 1971

374 sider

Tryk: Fabritius & Sønners Boktrykkeri

*

 I bikuben

Heiderose og Andreas Fischer-Nagel: Im Bienenstock

På dansk ved Thorsten Villum Hansen og Bent Gynther

Forlaget Forum 1983

36 sider

Tryk: Süddeutsche Verlagsanstalt, Ludwigsburg, West Germany 1982

*

 Kunstig befrugtning af bidronninger

Med Swientys insseminationsapparat

Af Eigil Holm

Eigil Holms forlag

1986

64 sider

Tryk: Eigil Holm, Gedved

*

 Ledetraad i Biavl

Ved N. S. Kristensen

Redaktør af Tidsskrift for Biavl

  1. oplag. Med de tidligere Oplag 67.000 eksemplarer.

1934

Udgivet af Danmarks Biavlerforening

80 sider

Tryk: Roskilde Tidendes Tryk

*

Ledetraad i biavl                              

Redaktør: H. Holst Jensen

Udgivet af Danmarks Biavlerforening

  1. ændrede oplag

1944                                       

80 sider                                              

Tryk: Roskilde Tidendes Tryk

  *

 (2 eksemplarer)

Ledetråd i Biavl

Redigeret af B. Schwartz-Hansen

Udgivet af Danmarks Biavlerforening

  1. oplag Fredericia 1966

48 sider

Tryk: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie 1872

 *

Lærebog i Biavl

Eigil Holm

  1. udgave. 1. oplag 2009

Egil Holms forlag, Gedved

250 sider

Tryk: www.braemer-tryk.dk

 *

 Lærebok i Dronningeavl

Af Ansgar Kristian Stigen

Forlag: Honningcentralen 2000

174 sider

Tryk: BK Vestfold Grafiske as

*

 Min biodling

Af Broder Adam

Udgivet af Sveriges Biodlares Riksförbund

1971

66 sider

Tryk: Kristianstad Bocktryckeri AB

  *

 Nye Iagttagelser over bierne

Af Franz Huber

(gotiske bogstaver)

Måske start 18’hundredtallet ?

528 sider

Tryk: Otto Schwarks efterfølger, Kjøbenhavn

*

 Om Biavl

Af A. P. Andersen

1934

Eget Forlag, Gadstrup

128 sider

Tryk: Roskilde Dagblads Trykkeri

*

 (3 eksemplarer)

Om bier biavl og Honning

Georg Kleis

August Bangs Forlag, 1951

92 sider

Tryk Corn. E. Hansen – Kbh. F.


Om bierne

Af Karl von Frisch, Oversat af Torben W. Langer, 1965, G.E.C Gads Forlag, 240 sider, Tryk: Nielsen & Lydiches Bogtrykkeri, København, 2 eksemplarer


Plantebeskyttelsesmidler

Statens Planteavlsforsøg, 1978, 88 sider, Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri


Propolis,

Biernes harpiks limstof, Af K. Lund Aagaard, Eget forlag, 1972, 32 sider, Tryk: Frederiksborg Amts Avis Bogtrykkeri, 3 eksemplarer


Propolis

Næringsmidlet der sikrer sundt og langt liv, Naturmedicinen med lindrende og helbredende funktion, Af Aage Jørgensen, 12 sider


Propolis

Egne resultater fra 6. forsøgsserie, Lund Aagaard, Helsinge Forlaget, 1975, 92 sider


På jakt efter de bästa bistammarna

Broder Adam, Buckfast Abbey, 1983, Översättning: Ulf Gröhn och Erik Österlund, Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), 160 sider


Rasjonell dronningeavl og avlsarbeid på bier

Af A.K. Stigen, Honningcentralen A/L, Oslo, 184 sider, Tryk Svarstad-Sandnes


Rationel avl af bidronninger

Af P. K. Pedersen, Forlaget Fremad, 1952, 64 sider, Tryk: Gentofte Bogtrykkeri


Sangbog til brug ved Biavlsmøderne

Samlet ved biavler A.P.Andersen, Gadstrup., Femte oplag, 1944, 54 sider, Tryk: Roskilde Dagblads Bogtrykkeri


Smagen af Honning

Af Karin Gutfelt, biavler og biolog, (gaveindpakket)


Sol, bier og honning

Göran Bergengren og Ingvar Björk, (håndbog om biernes verden), Oversat og bearbejdet af Lars Serritslev, Forlaget Forum, 64 sider


Svar på Biavlsspørgsmål

Af A. P. Andersen, 1946, Eget Forlag – Gadstrup, 148 sider


Tidsskrift for Biavl, 1939-1963


Varroa Jacobsoni i Danmark

1. semester projekt. 1992, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Af Kamilla Jentoft Kristensen, Søren Moeslund Larsen, Søren Ugilt Larsen, Søren Peter Mariegaard, 78 sider


Vejledning i Biavl

Efter Dzierzons Methode, Af A. Brun Anden omarbeidede og forøgede Udgave 1884, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 360 sider


Vidensyntese om honningbier, DJF rapport

Lars Monrad Hansen, Per Kryger, Birte Boelt, Niels Holst, Annie Enkegaard, Niels Henrik Spliid, Steen Lykke Nielsen, Enrico Graglia, Jørgen B. Jespersen og Kirsten Brahe Larsen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Danmarks Jordbrugsforskning, Februar 2006, 68 sider, Tryk: www.digisource.dk


DVD’ere


Biavl for begyndere

2 dvd’er (gaveindpakket)


Biernes by

 2 eksemplarer – lånt af Danmarks Biavlerforening, Instruktion: Laila Hodell, Bertel Torne Olsen, 2004