Hørsholm Biavlerforening

Hørsholm Biavlerforening (HBF) har en Skolebigård i Rungsted Hegn. Her mødes de lokale biavlere for at udveksle erfaring og lære nyt. Her kommer interesserede for at gå på kursus og lære at holde bier. Det er også tilladt for ikke-medlemmer at kigge forbi og se, hvordan det ser ud når 50.000 vingede insekter arbejder sammen om at få årets honninghøst bragt i hus.

Der er åbent hver onsdag aften mellem kl 19.00 og 21.00 fra først i maj og hele sommeren igennem.

Hjemmesiden her fortæller om foreningen, samtidig med at den holder sine medlemmer orienteret om møder, kurser og andre aktiviteter. Fire gange om året udsender foreningen nyhedsbrevet Bi-Ord med seneste nyheder. De sidste to årgange af Bi-Ord kan downloades fra hjemmesiden.

HBF medlemmer kommer fra Fredensborg og Humlebæk i nord, Allerød og Karlebo i vest, Rungsted og Hørsholm i øst og Vedbæk, Birkerød og Farum i Syd, kort sagt drejer det sig om området indrammet af Øresundskysten, Esrum sø, Sjælsø og Furesø.

Foreningen har tæt på 200 medlemmer, og har siden 2000 haft et stigende medlemstal. Medlemmerne i foreningen er overvejende småbiavlere med 1-5 bistader i baghaven. Begge køn og alle aldersgrupper er repræsenteret i foreningen. Mange har valgt biavlen som en fælleshobby.

Hørsholm Biavlerforening er en ud af seks biavlerforeninger i Nordsjælland. De fem øvrige biavlerforeninger er Kronborg Vester Birks Biavlerforening mod nordvest, Kronborg Østre Birk Biavlerforening mod nord, Frederiksborg Biavlerforening mod vest og Rudersdal Biavlerforening og Nordsjællandske Bivenner mod Syd.

HBF Historie

I anledning af foreningens 50 års jubilæum i 2001 udsendtes et særnummer over den gamle protokol.

HBF Vedtægter

Der er ikke foretaget de store ændringer i vedtægterne siden foreningens stiftelse. Sidste vedtægtsændring er fra 2021.

HBF Bestyrelse

Hørsholm BF er blandt de største biavlerforeninger i landet. Af samme grund har foreningen 7 faste medlemmer i bestyrelsen.

HBF Medlemskab

Det er let at blive medlem af Hørsholm Biavlerforening. Man køber et standard medlemskab eller familiemedlemskab på bishoppen.dk.

HBF Generalforsamling

Se beretninger, regnskab og referater fra foreningens Generalforsamlinger.

HBF Arbejdsgrupper

HBF mange aktiviteter varetages af bestyrelsen og forskellige arbejdsgrupper.