Voksklub Nordsjælland

Hørsholm Biavlerforening er medlem af Voksklub Nordsjælland. Voksklub Nordsjælland bygger på et samarbejde mellem tre biavlerforeninger i Nordsjælland: Hørsholm Biavlerforening, Nordsjællandske Bivenner og Kronborg Vestre Birks Biavlerforening. De tre foreninger er gået sammen om at dele vokspulje. Det betyder, at medlemmer fra de tre biavlerforeninger får smeltet deres voks samlet to gange om året, således at voks fra de tre foreningers medlemmer ikke bliver blandet med voks fra andre foreninger eller fra andre biavlere.  
     Ved at gå sammen i en voksklub opnår medlemmerne, at deres voks holdes ren og ikke bliver blandet op med voks fra biavlere, som bruger pesticider og andre fremmedstoffer i biavlen. Voksklub Nordsjælland er derfor en såkaldt grøn voksklub. Udover ren voks sparer medlemmerne transport til og fra Bihuset i Tappernøje, hvor voksen bliver smeltet ud af rammerne, og rammerne rengjort. Sidst men ikke mindst sikrer den koordinerere indsamling og afsmeltning, at rammerne komme tøre retur uden mug og skimmel.  

Alle I Hørsholm Biavlerforening kan blive medlem af Voksklubben. Blot gælder der den regel, at man kun må bruge myresyre, oxalysyre  og mælkesyre til bekæmpelse af varroamider og eddikesyre til bekæmpelse af voksmøl i oplagrede voks-tavler. Det er selvfølge også tilladt at bruge biavlstekniske metoder så som dronningeindespærring, droneyngel-fratagning og varmebehandling. Omvendt betyder det:

  1. at medlemmerne ikke må bruge pesticider (Bayvarol o.l.) til bekæmpelse af varroamider.
  2. at medlemmerne ikke må bruge Thymol eller lignende planteolier til bekæmpelse af varroamider.
  3. at medlemmerne ikke må bruge vokskugler eller andre kemikalier til bekæmpelse af voksmøl i jomfrutavler, der overvintres (forenigen anbefaler at al voks omsmeltes hvert år. 
  4. at medlemmerne skal være omhyggelige med ikke at importere voks fra fremmede biavlere, som driver pesticid-biavl og i det hele taget undlade brug af voks, som ikke stammer fra vokslubbens egen pulje. 

Medlemskab af voksklubben opnås ved at underskrive en vokskluberklæring, hvori man tilkendegiver, at man forpligter sig til at følge voksklubbens regler. Erklæringen downloades, udfyldes og underskrives. Den kan afleveres samtidig med aflevering af voks, eller den kan sendes som fil til info@horsholmbiavl.dk

Voksklubben fungerer på den måde, at der to gange om året, forår (omkring uge 19) og efterår (omkring uge 35), indsamles rammer og voks på udvalgte indsamlingssteder. Disse annonceres sammen med datoer i kalenderen samt i Bi-Ord. Vokstavlerne transporteres samlet til Bihuset i Tappernøje på trailer elle i lastvogn. Her tager man sig af afsmeltning og rammevask. 

Den enkelte biavler står for emballering af voks og afslyngede rammer. Emballagen skal være bi- og hvepsetæt og så solid, at den ikke umiddelbart lader sig rive i stykker. Kraftigt plastik eller kraftige plast- eller papirsække – gerne to uden på hinanden er at foretrække. Rammerne stables så bærelisterne holdes parallelle og bindes sammen inden de emballeres. Hver sæk mærkes med tydeligt navn på biavler og biavlerforening. Som medlem af Hørsholm Biavlerforening (HBF) skal man helst bruge blå sække og blåt mærke på etiketten for at tilkendegie tilhørsforholdet og på den måde sikre, at rammerne vender tilbage til Hørsholm.   

Bihuset smelter rammerne fra hver biavler for sig, små portioner dog i klumper af 2-3 biavlere. Biavleren får sine egne rammer retur. Der kan ske forvekslinger, men undgås nemt, hvis rammerne er mærket. Brændemærker er det mest holdbare.  

Før sæsonstart afgiver den enkelte biavler bestilling på antal pakker med valsede vokstavler i ønsket rammemål, som denne skal bruge. Pakkerne leveres til et annonceret opsamlingssted.
Bihuset holder regnskab med hver enkelt biavlers aflevering og køb af voks, idet hver biavler har sin egen voksklubkonto. Voksklubben fungerer med andre ord som en bank, således at man både kan “indsætte” voks ved voksafsmeltning og “hæve” voks ved køb af nye vokstavler. Endvidere kan man i begrænset omfag låne voks af puljen, hvilket især er aktuelt for nye biavlere og for biavlere, der udvider deres bigård. Køb af voks sker i portioner af 5 kg. Der pakkes i alle gængse rammemål.

Alle, der foretager varroabekæmpelse uden brug af pesticider, kan være medlem af voksklubben. Behandling med myresyre, mælkesyre og oxalsyre ses ikke som brug af pesticider, da de tre organiske syrer i forvejen forekommer i naturen, lige som de ikke ophobes i voksen. Voksklubben bygger således på princippet om absolut ren voks. Test for indhold af pesticider vil ske ved stikprøver og misbrug af den tillid, som vokskubben bygger på, vil betyde udelukkelse.

Fælles transport af voks til Bihuset finder normalt sted i uge 19 og 35, altså først i maj og sidst i august. Der sendes nærmere besked ud om tidspunkter for aflevering af sække med tavler til omsmeltning, ligesom datoerne vil fremgå af Bi-Ord.

Formular med voksklub erklæring kan downloades her. Den udfyldes og returneres som anført.

Opdateret 10-03-2023 med mindre redaktionelle opdateringer af MS