Dronningeavl til husbehov

Man kan altid få brug for en ny dronning. En sådan kan man købe hos en af landets dronningeavlere (se annoncer i Tidsskrift for Biavl). Man kan også deltage i forenigens dronningeavlerkursus, og lære at lave dronninger ad den vej. Man kan også bare lave et par dronninger til sig selv. Der er tre, som ikker kræver noget udstyr: Den hurtige, den nemme og den smarte, og så er der selvfølgelig den professionelle. Denne kræver at man har en omlarvenål og en ramme med cellekopper og bure. Der er ikke svært, men kræver lige, at man har set andre gøre det. Det kan fx ske hvis man følger foreningens dronningeavlskursus.

Den hurtige

Den hurtige metode kan man bruge, straks man opdager, at en bifamilie planlægger at sværme (ingen udbygning af dronetavle). Her tjekker man først, at bifamilien har bygget sværmceller, altså nye dronningeceller, med henblik på at den gamle dronning drager af sted for at grundlægge et ny bibo. Dernæst tager men den tavle, dronningen sidder på og sætter den over en i en ny kasse sammen med to andre yngeltavler, en pollentavle og en honningtavle. Er tavlerne ikke tæt besat med ammebier, børster man yderligere bierne fra en yhngeltavle over, så den nye famiilie ikke mangler bier, så ynglen  kan holde varmen.

Metoden kan også bruges uden, at bifamilien vil sværme. Her gør man det samme og lader så restfamilien bygge en ny dronning over en eller flere af de små larver, der er i bifamilien. I løbet af en måneds tid vil en en ny dronning være i æglægning. Den nye dronning fødes altså ind i den oprindelige familie, mens den gamle dronning har fået lov til at grundlægge en ny familie.

Den nemme

Den nemme metode gør det muligt at lave flere dronninger, således at man også har dronninger til de bifamilier, der måtte trænge til at afløser, eller man godt vil have et par gode dronniner til at lave reservefailiern af.

Metoden ligner den hurtige, og man starter da også med at gøre det samme: Flytter den gamle dronning over i en ny kassen sammen med to yngeltavler, en pollen- og en honningtavle. Bifamilie skal være stærk, altså med maser af  yngeltavler og mange bier. I den vælger man  en fin ny tavle med masser af nylagte æg og små larver. Nu skærer man med en kniv et buesnit, så det nederste af vokstavlen har form af en halvbue. Lettest hvis der ikke er tråd i rammen. Med tråd stopper man blot ved af tråden og fortsætte den den anden side.

Bierne vil godt bygge droningeceller, der peger nedad, og netop buesnittet med en masse æg i kanten og måske nyudklækked larver invitere man bierne til at etablere dronningeceller netop der.

Efter nogle få dage kan man se hvormange dronningeceller bifamilien har valgt at lave. I betragtning af, at man kender udgangspunktet æg eller små larver, kan man blot regne frem for at videl hvornår de nye dronninger klækkes. Er der netop larver, kan man regne med at de første dronning kryber efter12 dage, de sidste efter 14 dage.

PÅ elvte-dagen kan man forsigtig tage dronningecellerne og sætte dem til små aflæggerfamilier (2-3 yngeltavler + en fodertavle + en pollentavle), fx i en tvilling eller trilling (alm. kasse med et eller to skillerum og 2 eller tre indgang eller parringsstader beregnet til formålet. Der har man i løbet af 14 dage parrede dronninger, som enten kan udvikle sig til reservefamilier eller bruges til andre famililier, fx sættes til ved avispapir eller mel-metoden. 

Man kan også lade dronnignerne klække i små bure, man presser op over dronningecellerne, og så tage dronningerne derfra.

Den smarte

Den smarte metode består i at man i juli, når man rykker gitteret ned over vinterens yngelkasser el. magasiner, sørger for at der er nylagte æg og små larver oven for gitteret. Her vil bierne pludselig opleve, at der ikke længere kommer en dronning forbi, og tro, at de er blevet dronningeløse. Det bygger nu en eller flere dronningeceller hvorfra der vil gå en dronning. Metoden kræver blot, at der er boret et hul i kassen, eller at der er sat noget i klemme, så den jomfru, der klækkes kan gå ud og blive parret. Efter 14 dage til tre uger, har man nu en bifamilie, hvor der lægges æg på “1. sal”. Den kasse med den nye dronning tager man blot ud af bistadet og har dermed en ny bifamilie med en ny dronning.

Den rigtige

Den “rigtige” metode at avle dronninger på  giver mulighed for at producere 5-10 eller endnu flere dronninger ad gangen. Metoden krærver, at man udpeger en bifamilie, som kan opforstre det antal dronninger, man skal bruge. Man kalder en sådan bifamilie for en cellerbygger. Skal man kun bruge få dronninger, kan man bruge en almindlig god familie. Vil man lave mange dronninger skal man have en stor og stærk bifamilie som cellebygger.

Handler det blot om at lave dronninger til husbehov, dvs 5-10 stk, laver man cellebyggeren ved enten at fjerne dronnningen (dronningeløs) eller isolere dronningen (dronningeret) fra den del af yngellejet, hvor man vil vil avle sine dronninger. I det første tilfælder sætte man dronningen over i en aflæggerfamilie. I det andet tilfælde deler man yngellejet ved at sætte et honningmagasin mellem det nederste og det øverste yngelleje. I magasinet, hvormkan vil avle dronninger skal der være to fyldte pollentavler, og 5-6 yngeltavler, gerne med forsejlet yngel, der er lige ved at gå ud og så en fodertavle i nærheden. I bifamilie uden dronning, kan man vælge at tage alle fyldte honningtavler væk og i stedet fodre med flydende foder fx sukkervand.

Nu kan der omlarves

Dronningerne skal udruges. Det tager 12 dage fra omlarvning.

De udrugede jomfruer skal parres.