Bliv medlem af HBF og Danmarks Biavlerforening

Det er let at blive medlem af Hørsholm Biavlerforening. Det sker ved at købe et medlemsskab på www.bishoppen.dk. Klick på medlemesskab nederst i venstre side og søg derefter på Hørsholm Biavlerforening. Vælg mellem Medlemsskab og Familiemedlemskab. Det koster 865 kr. for et medlemsskab og 990 for et familiemedlemsskab i 2024. Du bliver også medlem af Danmarks Biavlerforening, som Hørsholm Biavlerforening ligeles er medlem af.

Et medlemsskab følger kalenderåret. Fra 1. juli kan du som nyt medlem nøjes med at købe et halvt års medlemskab, som så fortsætter med et helt års medlemsskab fra 1. januar året efter.   

Familiemedlemsskab giver alle i familien lige adgang til alle tilbud i foreningen. Også mindre grupper i form af  bi-lav, ungdomsklubber, bofællesskaber eller nabolav kan under ét opnå kollektivt medlemskab. Det koster et familiemedlemsskab + 125 kr. til Hørsholm Biavlerforening for hvert medlem ud over to. Også her står alle medlemmer i gruppen lige, således at alle i gruppen får foreningens medlemssblad Bi-Ord, almindelig orientering og adgang til skolebigården med tilbud om rådgivning samt lån af udstyr. Både familiemedlemmer og gruppemedlemmer skal indberette navn, adresse og e-mail-adresse til info@horsholmbiavl.dk. Danmarks Biavlerforening står for opkrævning af kontingent. Deres system kan desværre ikke håndtere gruppemedlemskaber og konntingent ud over to betales derfor til Hørsholm Biavler Forening.

Et familie- og gruppemedlemsskab giver kun anledning til ét medlemsskab af Danmarks Bialverforening og dermed et månedligt nummer af Tidsskrift for Biavl, som man altå må deles om i familien eller gruppen.