April

Spændingen stiger

Nu har vi oplevet de første trækdage. Bierne er på mærkerne, hver gang temperaturen når op i nærheden af 12 ºc, og krokus og piletræer bliver besøgt flittigt. Nu skal vi holde os parat. Men gør endelig ikke noget, før temperaturen er over 15° i skyggen.

Når der er varme i luften, er det tid til 2. forårseftersyn. Dækbrædder og dækplader fjernes forsigtigt, men ikke for længe ad gangen. Yngellejet må ikke afkøles. Tjek om der er foder, men løft ikke yngeltavler op på dette tidspunkt af året, da dronningen kan risikere at blive nøglet. 
     I det tidlige forår er det kun de nærmeste bier, der kender duften på deres egen dronning. Roder man derfor rundt med yngeltavlerne, risikerer man let, at nogle bier oplever dronningen som en fremmed og derfor vil stikke, mens andre vil beskytte hende. Der bliver en farlig masen, som i værste fald kan gå ud over dronningen. Man siger, at dronningen bliver nøglet. Så pas på!

Tips

1. Fjern døde bier
Fjern døde bier og spar bifamilien for det arbejde. Samtidig øger det ventilationen. I trugstadet løfter man forsigtigt tomme tavler og fodertavler op på begge sider af yngellejet og fejer eller skraber forsigtig døde bier bort. Brug en bred spartel til at løfte de døde bier op fra bunden. I opstablingsstadet skifter man simpelthen bunden ud med en ny, dvs. en rengjort og evt. malet bund.

2. Vurder fodermængden
I begyndelsen af april skal der være 6-8 kg foder i bistadet, i slutningen af april 3-4 kg. En fuld fodertavle indeholder 2-2½ kg. Der skal altså gerne være tre fulde tavler først og 1½-2 sidst i april.

3. Tilsæt varroatavle
Jo før der er en varroatavle til rådighed, desto hurtigere får dronningen lejlighed til at lægge droneæg (ubefrugtede æg) og desto flere af de overvintrende varroamider får man ram på. Sæt derfor gerne den tredelte varroa-tjek-tavle ned tæt til yngellejet allerede ved det første forårseftersyn. Vent imidlertid med varroatavlen, hvis ikke familien fylder tavlerne godt ud.

4. Sæt en kasse under
I opstablingstader, kan man altid sætte en kasse om foråret. Hvis familien er stor, eller trækket begynder tidligt, kan man samtidig sætte en kasse over. I trugstader udvider man blot bagud. Alternativt gør man i trugstader som ved trugstadedrift: løfter alle yngeltavler eller tavler, der har være ynglet i (mørke), op i et magasin og erstatter dem med jomfrutavler. På den måde har dronningen med et snuptag fået god plads til at udvide yngellejet nedad. Samtidig er den obligatoriske fjernelse af gamle yngeltavler fra underrummet klaret i god tid før næste vinter.     

5. Vend tavlerne rigtigt
I opstablingsstader kan det nogen gange være svært at få bierne til at bygge yngellejet nedad. Dette kan afhjælpes ved at vende kunsttavlerne rigtigt. Fra naturens hold bygger bierne fra midten af en kasse eller magasin og ud. I den forbindelse vælger bierne konsekvent at vende mønsteret i de tavler, de selv bygger således, at tavlerne set fra midten og ud har et omvvendt “Y”i bunden af hver celle (cellemønstret set gennem tavlen – holdt op mod lyset). Set udefra og ind mod midten tegner mønstret på bagsiden et retvendt “Y”. Følger man dette princip, når man sætter nye tavler til, gør man, som bierne selv ville have gjort, og bierne vil hurtigere tage en ny kasse i brug, uanset, om man stiller den over eller under.

6. Mærk umærkede dronninger
Fik du ikke gjort det i efteråret, er det let at finde dronningen nu, hvor bifamilien er lille. Brug et mærknigsbur, hvis du ikke er fortrolig med at holde en dronning i hånden.

7. Slå små familier sammen
Udvikler familierne sig sig ikke om foråret, er det en god idé at slå små familier sammen. Små familer i langsom udvikling kommer aldrig til at give honning. Så er det bedre med én stærk frem for to svage. Fjern den ældste eller ringeste dronning (mindste og mest hullede yngelleje) og gør et af to:

a. Sæt bifamilierne oven på hianden med avispapir imellem. Prik et par huller i avispapiret, inden den øverste familie spæres inde. Nu går der et par dage, og bierne har gnavet avispapiret væk, og bifamilierne er forenet. Saml herefter yngellejet.

b. Giv lidt plads mellem rammerne og drys mel ud over bierne. Nu kan rammerne sættes sammen, ynglen i midten osv. Bierne vil nu få travlt med at fjerne mel, og familierne vil derefter være forenet.

Tricks

1. Skræl en tavle
Skræl en fodertavle og sæt den lige op ad yngellejet. Dette kan sætte gang i yngelsætningen. Eller hvis der mangeler foder: Tilfør mere Apifonda (se marts-tricks og forårsfodring).

2. Sukkervand som drivfoder
Flydende foder kan sætte ekstra gang i yngelsætningen. Brug lunkent sukkervand eller fodersirup (30-40º) og tilsæt kun i små portioner á la et plastik-honningbæger ad gangen. Det er nemt at bore eller smelte 20-30 huller med en diameter på ca. 1,5 mm i plastik-låget. Husk at isolere godt omkring foderet, hvis det er koldt i vejret.

3. Byt rundt på tomme og fyldte tavler
Sidder bierne langt fra de fyldte tavler , kan du bytte om på tomme og fyldte tavler. Se Tricks i marts måned.