Hørsholm Biavlerforening

426 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Kursusaktiviteter > Sommerbi-skole 2024

Sommerbi-skole 2024

Sommerbiskolen finder sted lyse sommeraftener med 3 mødedage før sommerferien og 3 efter. Deltagerne kommer selv med forslag til emner, der kunne være forebyggelse af sværmning, frestilling af aflægger. alterneativ varroabehandling, udskiftning af dronning eller fredelige bier.

Hver kursusaften henlægges til deltagernes haver og bigårde. Her afprøver vi ”teorierne” på deltagernes egne bier og vender de udfordringer, der ellers måtte være. Samtidig ser vi hvordan, de enkelte deltagere har indrettet deres bigård. Hver aften rundes af med opsamling og videre snak over en kop øl eller kaffe.

Startaftenen, hvor deltagerne mødes for at planlægge forløbet finder i skolebigården torsdag den 6. juni kl. 20. Her mødes deltagerne kort og diskuterer sig frem de første temaer, der skal tages op på hvilke datoer osv, ligesom vi aftaler hvor og hos hvem, vi skal mødes.

Da sommerbiskolen bliver tilrettelagt omkring besøg i deltagernes bigårde, kan maksimum 6 bigårde være repræsenteret; men gerne flere deltagere, idet  familiemedlemmer og flere medlemmer af bilaug kan være med. Tilmelding sker via ”først til mølle”-princippet ved at sende en mail til info@horsholmbiavl.dk

 

 


 

 

 

 

Powered by CMSimple