Hørsholm Biavlerforening

668 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Kursusaktiviteter > Begynderkursus 2022

Begynderkursus 2022

Du kan tilmelde dig dette års begynderkursus ved at sende en mail  info@horsholmbiavl.dk og angive dit navn, din adresse og dit telefonnummer. Tilmeld dig straks, da vi har erfaring for at kurset hurtigt bliver overtegnet. 

Kurset koster det 450 kr. inkl. kursusmateriale, lån af bidragt mv. Børn i ledtog med en voksen deltager gratis. Kursusgebyret indbetales på MobilePay 15085 (skriv begynderkursus i meddelsesfeltet). Betal blot inden kursus-start.

Kurset forløber over 10 kursusgange, altid tirsdag aften fra kl. 19. Se kursuskalenderen her nedenfor.

Vi genemfører den praktiske del ved at opdele i små hold, som hver får en lærer og evt. hjælpelærer og et bistade eller to, der skal tilses og passes i foråret. Yderliger får man tilbud om at dygtiggøre sig ved  at tilse og passe en bifamilie hen over sommeren og samtidig hente råd og hjælp fra lærerstaben. 

 


 

Intro-aftener

5. april.  Hvorfor holde bier? Snak om bier, bier i haven. Filmen ”Biernes By”

19. april. Livet i bifamilien. Årets gang i bigården. Dronetavle og sunde bier.  

26. april. Udstyr, stadetyper og rammemål. Voksklub og fredelige bier

Kursusgange med praktisk biavl

3. maj. Bifamilien og det, vi finder på biernes tavler. Forårseftersyn

10. maj. Forårstræk. Måder at give bierne plads på. Dronetavle og varroamider.

17. maj. Mere plads til yngel. På med honningmagasiner. Yngellejet.

24. maj. Halvfulde honning­magasiner. Aflæs varroa-tavle, tjek for sværmning. 

31. maj. Fyldte honningmagasiner. Honningfratagning og honningbehandling.

7 juni. Sværmning, opformering og nye dronninger. En bifamilie med hjem?

Opsamling

3. august. Høst af honning. Klargøring af vinterlejet. Tilsætning af foder.

Udvidet kursustillbud

Sommeren igennem vil hvert kursushold med støtte fra holdets lærer/hjælpelærer blive tilbudt fortsat undervisning og instruktion, så alle, der ønsker det, kan blive erfarne biavlere, inden sæsonen er slut.

 


 

Undermenu

Powered by CMSimple