Hørsholm Biavlerforening

3328 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Hørsholm Biavlerforening > Medlemskab

Medlemskab

Det er let at blive medlem af Hørsholm og Omegsns Biavlerforening. Det sker ved at købe et medlemsskab i www.bishoppen.dk. Klick på medlemesskab og søg på Hørsholm Biavlerforening. Vælg mellem Medlemsskab og Familiemedlemskab. Det koster i 810 kr. for et medlemsskab og 910 for et familiemedlemsskab.

Et medlemsskab følger kalenderåret. Fra 1. juli kan du I nøjes med at købe et halvt års medlemskab, for så at fortsætte med et helt års medlemsskab fra 1. januar året efter.   

Familiemedlemsskab giver alle i familien lige adgang til alle tilbud i foreningen herunder rabat på begynderkursus. Også mindre grupper i form af  bi-lav, ungdomsklubber, bofællesskaber eller nabolav kan under ét opnå kollektivt medlemskab. Det koster et familiemedlemsskab + 100 kr. for hvert medlem ud over to. Også her står alle medlemmer i gruppen lige, således at alle i gruppen får foreningens medlemssblad Bi-Ord, almindelig orientering, rabat på begyndekursus og adgang til skolebigården med tilbud om rådgivning samt lån af udstyr. Både familiemedlemmer og gruppemedlemmer skal indberette navn, adresse og e-mail-adresse til info@horsholmbiavl.dk.

Et familie- og gruppemedlemsskab giver kun anledning til ét medlemsskab af Danmarks Bialverforening og dermed et månedligt nummer af Tidsskrift for Biavl, som man altå må deles om i familien eller gruppen.

 

Powered by CMSimple