Hørsholm Biavlerforening

277 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Hørsholm Biavlerforening >  HBF's bestyrelse > Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

24. oktober

HBF Bestyrelsens årsberetning 2022-2023

 Sidste år efter generalforsamlingen gik vi i bestyrelsen straks i gang med at forberede os på årets honningsmagning og vinterens møder. Og ikke mindst på, at vi gerne ville til at anvende Naturens Hus som foreningens vinterklubhus på linje med de to andre foreninger der holder til der, nemlig Jagtforeningen og Fotoklubben. Vi nåede lige at konstituere os, men desværre forlod Susse bestyrelsen. Det var ærgerligt for der var ellers brug for en næstformand. I bestyrelsen er der nok at se til.

Skolebigården

Året har sin gang, både for os mennesker og for Skolebigårdens bier. De er vores omdrejningspunkt her i foreningen. Bierne er blevet passet af erfarne medlemmer og årets kursister med stor omhu. Materiel er blevet klargjort og nyt indkøbt, så det kunne bruges som sæsonen skred frem og behov opstod. Det er en vigtig forudsætning for begynderkursus og honninghøst samt en vigtig baggrund for udvekslingen af erfaringer og de gode sammenkomster i skolebigården. 

 BiOrd

Et andet vægtigt og fast omdrejningspunkt er HBF’s flittige redaktør, Allan. Han står for formidlingen til os alle sammen og for redaktionen af landets bedste biavlerforeningsblad. Allan har i mange år været den der holdt styr på årets gang i foreningen, på tidspunkter for Heinos og Max’ tilbudsperioder, aflevering og hentning. Han er den som sjovt og underholdende holder os orienterede med festlige huskemails om dette eller hint arrangement. Allan er og har foreningens overblik. Uden hans kendskab til netop vores forenings modus vivendi, ville det have sejlet for mig som formand.

 Nu til året der gik:

 Æbleskiver, gløgg og oxalsyre – en særlig cocktail

Men vi gik i gang med det nye år. Stine og Pia sørgede for æbleskiver og gløgg til oxalsyreuddelingen i november.

 Honningsmagning med Rosas poetiske indslag

Honningsmagningen fik ikke alene vindere i den bedste honning men også i det mest poetiske udtryk, som Rosa vandt med bravur: ”Den smager som solskin over en blomstereng.”

 Samling med de øvrige biavlerforeninger i Nordsjælland

Tidligt i januar holdt jeg et møde for og med de øvrige biavlerforeninger i Nordsjælland. Det medførte et øget fokus på samarbejde, ikke mindst omkring den tilstundende kæmpekonference Apimondia, som i 2025 forventes at tiltrække omkring 11.000 mennesker fra hele verden til København. Vi lagde ud med et større arrangementet i Skolebigården i slutningen af maj for alle foreningerne. Samarbejdet mellem foreningerne fortsætter, og fører her den 11. november til endnu et møde, nu i Virumhallerne og arrangeret af Nordsjællandske Bivenner med et heldagsprogram igen med de to forskere, og nu også med Lars og Zofus. Meld jer endelig til!

 Vintermøderne med samtalegrupper og vild middag

Vintermøderne blev lidt anderledes end de foregående år. De var planlagt af menige foreningsmedlemmer, Jesper Kirkeskov og Kenneth, & Oliver. På to af møderne, det første og det sidste, trak Jesper på vores egen lokale vidensbank af kloge bi-mennesker, mens Kenneths og Olivers aften baserede sig på jagten af godt vildt, smagt til med honning og krydret med bifortællinger. Her kom Rosa igen på banen med en fortælling om en mand, der trængte til at lære noget om bier. Alle tre møder blev vedkommende og lærerige. Så tak til jer frivillige kræfter der byder ind med gode forslag. Det er den slags der skaber en god og levende forening.

 Varroasticks – en workshop

Til varroa-sticks-workshoppen var det ikke alene vores egne medlemmer der dukkede op, men også glade mennesker fra de andre foreninger tæt på os.

 Biavlskonference 4.-5. marts og formandsmøde i DBF 22. april

Vi var nogle stykker, for få, Jens, Jesper og mig, men et godt selskab, der var på Biavlskonference i marts. Der får man serveret ikke alene god mad, men også de nyeste forskningsresultater om bier, varroa, biodiversitet mm. Jeg vil gerne anbefale at man giver sig selv mulighed for at deltage en gang eller to. Det er lærerigt.

 Ligeledes var det spændende for Charan og mig at være med til DBF’s formandsmøde, det er ikke kun formænd der kan deltage i DBF’s stormøde, så der vil jeg også anbefale at flere tager med næste gang. Her får man virkelig fornemmelsen af hvor forskelligt biavl anskues. Og det store lige for tiden er selvfølgelig Apimondia, den store konference i 2025 og hvad vi små foreninger kan levere til denne konference med besøg af 11.000 biavlere fra hele verden. Min fornemmelse er, at den måde vi har organiseret os på her til lands i netop små foreninger og med skolebigårde er temmelig unik på verdensplan, så der har vi noget at vise og fortælle om.

Powered by CMSimple