Hørsholm Biavlerforening

1247 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Godt at vide > Udlån af materiel & Bøger

Udlån af materiel & Bøger

Bookning af materiel - bortset fra loddeapparat, mærkningsgrej og refraktometer - sker på dette share point: Udlån af materiel.

Her kommer du direkte ind på et Excelark med et faneblad og en kalender for hvert stykke materiel. Det enkelte grej hentes på den angivne adresse. Reserver og husk at sende en sms eller giv et ring i forvejen.


Loddeapparater. Lånes fra onsdag til onsdag mod at lånernavn og -telefonnummer skrives ned låneseddel i skolebigården.

Mærkningsgrej. Lånes fra onsdag til onsdag mod at nåvn og telefonnumme på låner skrives ned på låneseddel i skolebigården

Refraktometer. Lånes fra onsdag til onsdag mod at navn og telefonnummer på låner skrives ned på låneseddel i skolebigården.


En lille to-solds honningslynge.  Denne står i skolebigården, og reserveres her. Låneseddel udfyldes med navn og telefonnummer.


3-solds slynge med indbygget sikar (Thomas). Skrællebakke mv. medfølger.

3-solds motorslynge. Skrældebakke og sistativ mv. medfølger.

Honningpresse (vægtstangspresse)

Ny honningpresse (vægtstangspresse model Sjøgren)

Lille dampvokssmelter en en kasse rammer ad gangen.

Stor dampvoksafsmelter (380 Volt).

Store slynger, honningpresser og dampvokssmeltere reserveres på følgende "share point": Udlån af materiel

 

Faglitteratur om biavl

(Biblioteket er samlet på Enghave 38 og åbner ☺, når vi har bedre adgang til huset og vi har fået lavet en udlåns-registrering. Akut behov kan afhjælpes ☺ her og nu).

 

(HUSK AT ORIENTERE OM NYE VÆRKER… SÅ LISTEN FORBLIVER KOMPLET)

 

50 år som biodlare

Minnen och erfarenheter

Af Lars J:son Björn

124 sider

Eget förlag, Lannabruk 1946

 *

 Avelsarbete med Honungsbin

(Breeding the honeybee)

Af Broder Adam, Buckfast Abbey

1983

16 sider

Tryk: Bjurström & Co, Ystad

 *

 Avlsteknikk og avlsutvalg med bier

Friedrich Ruttner

Landbruksforlaget

 1. ajourførte opplag 1987

Norsk utgave ved Egil Villumstad

148 sider

Trykt i GCS Hurtigtrykk på grunnlag af ETB-udskrift, Oslo 1987

Originalens titel: Zuchtauslese bei der Biene, 1973 by Franz Ehrenwirth Verlag, München.

 

 *

 Behandling af smitsomme sygdomme hos bier

Vejledning vedrørende

 1. reviderede udgave

16 sider

Statens Bisygdomsnævn, 1961

 

*

 Biavl Honningavl

Vejen der fører til et større Honning-Udbytte.

Af civilingeniør Vagn Hallund

 1. Fr. Clausens Forlag, København

1942

90 sider

Tryk: F. Schur & Co, A/S, Horsens

 

*

 Biavl – en praktisk håndbog

Af Lechard  Johannesson og Birger Karlsson

Oversat og bearbejdet af  Henrik Hansen

Forlaget Høst & Søn 1976

96 sider

Tryk: Can-repro Offset A/S, København

 

*

 Biavl Honningavl

Vejen der fører til et større Honning-Udbytte.

Af civilingeniør Vagn Hallund

 1. udgave, 1944
 2. Fr. Clausens Forlag, København

90 sider

Tryk: Franckel Bogtryk, København

 

 

*

 

Biavlernes Aarbog 1947                              

Redaktion: Kristian Andersen og Vagn Fynbo

Forlaget ’Regina’, Viborg

96 sider

Tryk: Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg

 

 

*

 Bidronninger, Avl af

Under nordiske forhold

Af Ole Müller

Udgivet i anledning af den 15. Internationale biavlskongres i København, sommeren 1954

Forfatterens Forlag, Karise 1954

128 sider

Tryk: Østsjællands Folkeblads Bogtrykkeri, Køge

 

 

*

 Bier Af Pia Korsholm

Munksgaard Forlag

 1. udgave 1. oplag

1982

32 sider

Tryk: Europrinte, Portugal

 

 

Bier

‘What is a bee ?’, oversat og bearbejdet efter forlægget af Lene Maaholm

Maaholms Forlag

2001

24 sider

Tryk: Colorcraft, Hong Kong, China

 

 

Bier og varme                                   

(hvorledes kan honningudbyttet forøges ?)   

Af ingeniør, cand. Polyt., Paul Bergsøe

Forsøgsbiavlen Kofoedsminde, Nærum                    

32 sider

Tryk: Kandrup & Wunsch Bogtrykkeri

 

 

*

  

(2 eksemplarer: 1: Ole Michael)

Bier til husbehov                              

Bill Scott                                            

Skarv                                      

1.udgave, 1. oplag 1981

Oversættelse: Helle Drescher

80 sider

Tryk: Villadsen & Christensen, Hvidovre.

 

*

 

Biernes gyldne by                             

Af Frank S. Stuart

Oversættelse: Karina Windfeld-Hansen

Forlag Branner og Korch

1951

218 sider

Tryk: H. P. Hansens Bogtrykkeri, Copenhagen 1951

 

 

 Biernes liv

Af Maurice Maeterlinck

Oversættelse: Chr. Rimestad

 1. oplag december 1916

Pios Boghandel, København

244 sider                                                        

Tryk: Krohns Bogtrykkeri                                                                                                      

 *

 Biernes liv                             

Af Maurice Maeterlinck                     

Oversættelse: Chr. Rimestad

 1. oplag marts 1927

Pios Boghandel, København

244 sider

Tryk: Det Hoffenbergske Etabl. Kbhvn.

 

 

*

 (2 eksemplarer:)

Biernes smitsomme sygdomme

Leslie Bailey, Rothamsted forsøgsstation, England

Oversat af konsulent K. Holm Nielsen

Udgivet af Danmarks Biavlerforening 1970 

112 sider                                            

Tryk: ?

 

 *

 Biernes væsen

Rudolf Steiner

(Foredrag holdt for arbejderne ved Goetheanum, 1923. I referatform ved J. Hohlenberg).

 1. oplag 1983

18 sider

Tryk: Brage Forlagstrykkeri

 

 

*

 Bifolket

Af Margaret Warner Morley

Oversat af Helga Munch

Forlag: Danske Læreres Forlag

1911

112 sider

Tryk: Milo’ske Bogtrykkeri, Odense

 *

 Bin och biodling

Åke Hansson (med forfatter dedikation).

 1. oplag 1980

LTs förlag, Stockholm

586 sider

Tryk: Centraltryckeriet ab, Borås

 

 

*

 Biodlingens grunder

Af Åke Hansson

LTs förlag

Første oplag, januar 1975

130 sider

Tryk: Centraltryckeriet AB, Borås

 *

 Biodling med Varroakvalster

Ingemar Fries

Sveriges Biodlares Riksförbund

80 sider

Tryck: Kisa-Tryckeriet AB 1992

 *

 

Bi-ting

Af Ole Sam Nielsen

Eget forlag

2016

102 sider

Tryk: ScandinavianBook, Aarhus

  

*

(2 eksemplarer  - 1 stk: Ole Michael dec. 1985)

Bogen om Biavl

Af Torben Nielsen

Forlag: Clausen bøger, Aschehoug-København

1976¨

120 sider

Tryk Th. Laursens Bogtrykkeri A/S, Tønder

 

 

*

 Den lille søde om honning

Anemette Olesen

Forlaget Olivia

J/P Politikens Forlagshus A/S, København

2008

90 sider

Tryk: Scangraphic, Aalborg

  

*

 Den nye biavler

Eigil Holm

 1. udgave, 1. oplag 2015

84 sider

Tryk: EJ-Graphics, Tilst

 *

 Doktor Bi

Om biprodukter til helbredelse og bedre sundhed

Af Paul Uccusic

Oversættelse: Johannes Hedegaard

Forlaget Borgen

1986

Sider: 136

Tryk: Nrayana Press, Gylling

 *

 (2 eksemplarer)                                                      

Driftsplan for opstablingstader

Hovedtræk: Hvidkløver og sommerraps

Af Arne Christensen

Eget forlag

1985

32 sider

Tryk: PE-offset, Varde

 *

 Dronningavl

Af Ivar Hedberg

På dansk ved Kristian Andersen og Vagn Fynbo

Oversætternes Forlag

1943

136 sider

Tryk: Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg

 

*

 Dronningavl

Af Ivar Hedberg

På dansk ved Kristian Andersen og Vagn Fynbo     

 1. oplag

Forlaget Regina, Viborg

1948

136 sider

Tryk: Carlo Mortensens Bogtrykkeri, Viborg

  *

 Dronningeavl

Samlede erfaringer fra forskning og praktisk arbeid

Friedrich Ruttner

Norsk udgave redigert av Aasne Aarhus

Apimondia – Monografi

Hovedutgiver prof. dr. ing. Harnaj

Honningcentralen A/L

Oslo 1985

Trykk: Asker og Bærums Budstikke 1985

176 sider

1980 Tysk udgave: Apimondia, Bukarest.

 *

 Fra Blomst til Blomst

(Biens psykologi)

Af Folmer E. L. Thygesen

Forlaget ’Frigjort’ 1942

140 sider

Tryk: Special Trykkeriet, Odense

  *

 Fører i Biavl

Af Hans Erslev, redaktør af ’Tidsskrift for Biavl’.

 1. omarbejdede oplag                                         

Jacob Erslevs Forlag

1897

194 sider

Sallay B. Salomons bogtrykkeri

  *

 

Fører i Biavl

 1. oplag

Fører i Biavls Forlag, Roskilde                                  

1950

240 sider

Tryk: Roskilde Tidendes Bogtrykkeri

 

Gedehamse

Munksgaard

 1. udgave 1. oplag

1982

32 sider

Tryk: Europrinte, Portugal

  

Honningbiens fjender

Palle Johnsen

Dansk Videnskabs Forlag

København 1955

80 sider

Christtreus Bogtrykkeri, København

 

*

 

Honningbiens liv

Af mag. Scient. Niels Bolvig

Det Schønbergske Forlag

1942

220 sider

Tryk: Franckel Bogtryk, København

  *

 Honningbiens liv og sygdomme

En kortfattet fremstilling for biavlslærere og biavlere

Af Dr. med. Veter. Louis Bahr

Det veterinærmedicinske forlag

1923

Sider 164

Tryk: A/S Oscar Fraenckel & Co, København

 

*

 Honung

Af Eva Crane

Oversættelse: Bertil Roos

Forlag Natur och Kultur

1985

180 sider

Tryk: Centraltryckeriet AB, Borås

 

 *

 Haandbog i Biavl

Af biavlslærer A. Nielsen

Husmandsskolen ved Ringsted

1905

126 sider

Fyns Centraltrykkeri, Svendborg

 

 *

 Haandbog i Biavl

Redigeret af G. Holst Jensen, formand for Danmarks Biavlerforening

Udgivet af Danmarks Biavlerforening i Kommission hos Arthur Jensens forlag

København 1945

500 sider

Tryk: J. Jørgensen. København.

 

*

 Håndbok i Birøkt

Rolf Lunder

 1. utgave

Fabritius & Sønner

Oslo 1971

374 sider

Tryk: Fabritius & Sønners Boktrykkeri

  

*

 I bikuben

Heiderose og Andreas Fischer-Nagel: Im Bienenstock

På dansk ved Thorsten Villum Hansen og Bent Gynther

Forlaget Forum 1983

36 sider

Tryk: Süddeutsche Verlagsanstalt, Ludwigsburg, West Germany 1982

 

*

 Kunstig befrugtning af bidronninger

Med Swientys insseminationsapparat

Af Eigil Holm

Eigil Holms forlag

1986

64 sider

Tryk: Eigil Holm, Gedved

  

*

 Ledetraad i Biavl

Ved N. S. Kristensen

Redaktør af Tidsskrift for Biavl

 1. oplag. Med de tidligere Oplag 67.000 eksemplarer.

1934

Udgivet af Danmarks Biavlerforening

80 sider

Tryk: Roskilde Tidendes Tryk

  

*

 

Ledetraad i biavl                              

Redaktør: H. Holst Jensen

Udgivet af Danmarks Biavlerforening

 1. ændrede oplag

1944                                       

80 sider                                              

Tryk: Roskilde Tidendes Tryk

  *

 (2 eksemplarer)

Ledetråd i Biavl

Redigeret af B. Schwartz-Hansen

Udgivet af Danmarks Biavlerforening

 1. oplag Fredericia 1966

48 sider

Tryk: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie 1872

 

 *

 

Lærebog i Biavl

Eigil Holm

 1. udgave. 1. oplag 2009

Egil Holms forlag, Gedved

250 sider

Tryk: www.braemer-tryk.dk

 

 *

 Lærebok i Dronningeavl

Af Ansgar Kristian Stigen

Forlag: Honningcentralen 2000

174 sider

Tryk: BK Vestfold Grafiske as

  

*

 Min biodling

Af Broder Adam

Udgivet af Sveriges Biodlares Riksförbund

1971

66 sider

Tryk: Kristianstad Bocktryckeri AB

  *

 Nye Iagttagelser over bierne

Af Franz Huber

(gotiske bogstaver)

Måske start 18’hundredtallet ?

528 sider

Tryk: Otto Schwarks efterfølger, Kjøbenhavn

  

*

 Om Biavl

Af A. P. Andersen

1934

Eget Forlag, Gadstrup

128 sider

Tryk: Roskilde Dagblads Trykkeri

  

*

 (3 eksemplarer)

Om bier biavl og Honning

Georg Kleis

August Bangs Forlag, 1951

92 sider

Tryk Corn. E. Hansen – Kbh. F.

  

*

 (2 eksemplarer)

Om bierne

Af Karl von Frisch

Oversat af Torben W. Langer

1965

G.E.C Gads Forlag

240 sider

Tryk: Nielsen & Lydiches Bogtrykkeri, København

 

 *

 Plantebeskyttelsesmidler

Statens Planteavlsforsøg

1978

88 sider

Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri

  

*

 (3 eksemplarer)

Propolis,

Biernes harpiks limstof

Af K. Lund Aagaard

Eget forlag

1972

32 sider

Tryk: Frederiksborg Amts Avis Bogtrykkeri

  *

 Propolis

Næringsmidlet der sikrer sundt og langt liv.

Naturmedicinen med lindrende og helbredende funktion.

Af Aage Jørgensen.

12 sider

Tryk: Buwi tryk aps

 *

 Propolis

Egne resultater fra 6. forsøgsserie

 1. Lund Aagaard

Helsinge Forlaget

1975

92 sider

Tryk:  ?

 *

 På jakt efter de bästa bistammarna

Broder Adam, Buckfast Abbey, 1983

Översättning: Ulf Gröhn och Erik Österlund

Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR)

160 sider

Tryck: Vaasa OY, Vaasa, Finland 1985

 

 *

 Rasjonell

dronningeavl og avlsarbeid

på bier

Af A. K. Stigen

Honningcentralen A/L, Oslo

184 sider

Tryk Svarstad-Sandnes

 

*

 Rationel avl af bidronninger

Af P. K. Pedersen

Forlaget Fremad

1952

64 sider

Tryk: Gentofte Bogtrykkeri

  

*

 Sangbog til brug ved Biavlsmøderne

Samlet ved biavler A.P.Andersen, Gadstrup.

Femte oplag, 1944

54 sider

Tryk: Roskilde Dagblads Bogtrykkeri

 *

 Smagen af Honning

Af Karin Gutfelt, biavler og biolog

(gaveindpakket)

 

*

 

Sol, bier og honning

Göran Bergengren og Ingvar Björk

(håndbog om biernes verden)

Oversat og bearbejdet af Lars Serritslev

Forlaget Forum

64 sider

Trykt i Belgien

 

*

 Svar på Biavlsspørgsmål

Af A. P. Andersen

1946

Eget Forlag – Gadstrup

148 sider

Tryk: Roskilde Dagblads Bogtrykkeri

  

*

Tidsskrift for Biavl, 1939-1963

 *

 Varroa Jacobsoni i Danmark

 1. semester projekt. 1992

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Af Kamilla Jentoft Kristensen, Søren Moeslund Larsen, Søren Ugilt Larsen, Søren Peter Mariegaard.

78 sider

 

 *

 Vejledning i Biavl

Efter Dzierzons Methode

Af A. Brun

Anden omarbeidede og forøgede Udgave 1884

Andr. Fred. Høst & Søns Forlag

360 sider

Tryk: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri

 

 *

 Vidensyntese om honningbier

DJF rapport

Lars Monrad Hansen, Per Kryger, Birte Boelt, Niels Holst, Annie Enkegaard, Niels Henrik Spliid, Steen Lykke Nielsen, Enrico Graglia, Jørgen B. Jespersen og Kirsten Brahe Larsen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Danmarks Jordbrugsforskning

Februar 2006

68 sider

Tryk: www.digisource.dk

  

*

 DVD’ere

 Biavl for begyndere

2 dvd’er

(gaveindpakket)

 

 *

 2 eksemplarer – lånt af Danmarks Biavlerforening:

Biernes by

Instruktion: Laila Hodell, Bertel Torne Olsen

2004

 

 

Powered by CMSimple