Hørsholm Biavlerforening

684 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Fotogalleri. > Afvisning af brug af Sticks

Afvisning af brug af Sticks

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i

Nordsjællands Voksklub: 17. marts 2021

 

Møde via Teams

 

Deltagere:      Bodil Branner, Fredrik Husted Andersen, Kenny Ståh/ Nordsjællands Bivenner (NBV). Mette Simonsen/ Kronborg Vestre Birk (KVB), Ole Vedsted-Jakobsen/ Rudersdal ( RUD), Peter Sjögren, Peter Talmark/ Hørsholm (HØR)

Efter en hurtig runde ’rundt bordet’ startede diskussionen rundt aftenens hovedemne: ”Kan sticks tillades brugt af voksklubbens medlemmer?”

Generelt kan synspunkterne vel sammenfattes:

 • NBV finder at det er problematisk med sticks pga.
  • manglende deklarering af indholdet af forskellige komponenter i sticks’ene.
   Lidt usikkerhed om der er samme komposition af de forskellige sticks (PT: måske lidt bekymrende?)
  • mængden af oxalsyre i sticks’ne som overskrider den generelt anbefalede mængde for tilføring af oxalsyre til en bifamilie ift. fx oxalsyredrypningen.
  • der er ikke publiceret nogen testresultater og et generelt forsigtighedsprincip byder, at man afventer disse test før man kaster sig ud i at benytte sticks.
  • Oxalsyre er pt kun et godkendt lægemiddel, når det anvendes efterår-vinter og i doser på 1 til 3 gram pr bifamilie.
 • KVB var generelt enig med NBV – og mente også, at der manglede en ordentlig vejledning i brug af sticks.
 • HØR havde imidlertid ikke nogen bekymringer – så længe at der var enighed om at glycerinen ikke ’går’ i voksen – og oxalsyren var på positivlisten. Hør mener så, at det er op til den enkelte bi-avler at vurdere, om man vil bruge sticks og ikke voksklubben, der skal have holdninger til driften.

Der udspandt sig en diskussion om det vil være nødvendigt at tilføje sticks til positivlisten – eller om det er tilstrækkeligt at oxalsyren figurerer på listen.

Efter diskussion om for og imod enedes deltagerne om, at man ikke vil ekskludere medlemmer som benytter sticks – og at det er op til den enkelte forening, om man anbefaler brug af sticks.

Resultaterne fra brug af sticks vil blive fulgt nøje, herunder de anbefalinger der fremkommer i forbindelse med DBF’s test af sticks.

Øvrige punkter:

Ole spurgte om hvor mange repræsentanter, der kunne deltage fra hver forening. Svaret her var, at hver enkelt forening selv beslutter antal repræsentanter der deltager i de fælles Voks-klub møder. Normalt stiller der 2-3 fra hver forening.

Ole spurgte også om, hvad man i de andre foreninger gjorde for at ’refreshe’ medlemmernes opmærksomhed på reglerne i voksklubben. Ingen af de andre foreninger gør noget specielt. I Hør har man for få år siden haft en ’ny tilmelding’ af alle medlemmer, fordi der havde været rod i registreringen. Ud over dette blev der ikke gjort noget specielt i nogle af foreningerne – bortset fra at man i forbindelse med diskussioner om voksklubben italesætter de generelle regler.

Sidst men ikke mindst blev voks-analyserne diskuteret. Peter S. har betalt de senere år – idet han skal bruge et årligt certifikat til sin ’øko-status’. Der var enighed om at foreningerne var villige til at dele omkostningerne mod, at man fik en kopi af certifikaterne. Hvordan dette rent konkret skal gøres, er op til PeterS, men regningen kan deles mellem PeterS og foreningerne (det bliver vel 25% til hver). PeterS fordeler. PeterS rundsender også de seneste certifikater.

Powered by CMSimple