Hørsholm Biavlerforening

2352 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Bestyrelsesmøder > Referat fra betyrelesmødet nr. 61 den 8. juni 2021

Referat fra betyrelesmødet nr. 61 den 8. juni 2021

 

Afholdt den 8. juni 2021 i Skolebigården

Tilstede: Jens Blume, Peter Stærmose, Ole Michael og Mogens Snog (Facetime).

Afbud fra: Robbie Jørgensen, Ella Stubben og Helle Ulriksfeldt

 

 1. Jagthytten som basis for udlån. Vi håber få at kunne få lov til at sætte en hængelås på skuret med en nøgle, hvor nøglen i første omgang hentes hos Ole Michael. Her er det tanken, at vi opbevarer slynge og presse til udlån. Ole M kontakter Robbie og aftaler nærmer mht. foreningens presse, som lige nu står på Robbies bopæl. På den lange bane håber vi på at kunne etablere et låsesystem i samarbejde med kommune og Jægere.
 2. Det blev afgjort, at vi holder 70-års jubilæumsfest i skolebigården lørdag de. 14. august om eftermiddagen, dvs. fra kl. 15. Det er weekenden efter store høstweekend den 7-8 august. Vi ”køber” Allans forslag om reception med Jazzorkester. Ole Michael forhører sig hos Peter Sjøgren om muligheden for at slå sommerfest, afslutningsfest og jubilæumsfest sammen. Der er nedsat en planlægningsgruppe med foreløbig Jens Blume og Ole Michael. Alle er velkommen til at deltage.
 3. Sommerudflugt – vi har fået forslag bl.a. fra pomet-mesteren på Frydenlund Slot æbleplantage, Lisbeth Dahl, om et sensommerbesøg, når der er æbler, pærer og honning, og meget andet i Slottets butik og Coronaen er vel overstået. Vi siger ok til ideen og beder Lisbeth give os en dato og opfordrer andre til at gå ind i udflugtsgruppen sammen med Lisbeth omkring de nærmere detaljer.
 4. Dronningeavlskursus starter torsdag den 9. juni i en i forhold til tidligere forenklet udgave. Peter Sjøgren laver cellebygger og skyder dermed arbejdet i gang. Der er pæn tilmelding, så vi satser på, at der hurtigt kan blive en selvkørende gruppe.
 5. +2 kursus, dvs. kursus for erfarne biavler sættes i værk fra slut juni. Ole Michael leder kurset, der få karakter af ”tour de chambre”, dvs. en 4-5 udflugter til deltagere af kurset. Temaer som Rolige bier, bedømmelse af bifamilier og sikker tilsætning af dronninger og korrekt indvintring vil blive taget op under vejs.
 6. 000 kr. er bevilget af Hørsholm kommune til at bygge reolbord for. Vi sætter byggeriet i gang hurtigst muligt, dvs. indkalder byggegruppen og vurdere hvor meget, der skal udliciteres til tømrer og hvor meget, vi selv bygger. Ud over de 20.000 har vi penge til materialer fra Nordeafonden, hvortil kommer, at foreningen er villig til at skyde op til 20.000 kr. yderligere i projektet.

 

Referat af mødet tirsdag den 9. marts 2021

via Microsoft Teams pga. Corona

 

Tilstede: Robbie Jørgensen, Ella Stubben, Jens Blume, Mogens Snog, Kirsten Wielandt, Ole Michael, Helle Ulriksfeldt, Peter Stærmose. 

Dagsorden

 1. Konstituering af bestyrelsen.
 2. Opsamling fra generalforsamling inkl. snak om logo og årets gruppedannelse.
 3. Videre støtte til reolbord i skolebigården.
 4. Start på begynderkursus i april (Vi lægger linjen og undervisningsgruppen tager over).
 5. Forårets og sommerens arrangementer så som Standerhejsning den 2. maj og Foreningens 70-års fødselsdag.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen.
  Velkommen til Helle og Peter. Ole Michael sørger for at invitere Helle og Peter til Biavlerforeningens dropbox.
  Referatet fra generalforsamlingen er lagt på vores hjemmeside.
  Arbejdsgrupper skal have mere fokus
  Der er en ledig opgave som webmaster efter at Hans er stoppet. Peter Kruse vil gerne hjælpe som webmaster.
  Vi i bestyrelsen må godt bruge vores medlemsliste, men af hensyn til persondataloven (GPDR) må den ikke deles med andre.
  Det blev drøftet hvordan vi kan bruge Naturhuset. Se også referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 2. Opsamling fra generalforsamling inkl. snak om logo og årets gruppedannelse
  Forslag til nyt logo blev drøftet. Vi venter med beslutning.


 3. Idé og tegning blev vist på generalforsamlingen, se dette referat. Skovens ledelse har sagt ok til vores forslag om reolbord. Nordeafonden har givet næsten 11.000 kr. til materialer. Vi ansøger Hørsholm Kommune om tilskud til resten, Ole Michael med hjælp fra Peter og Mogens laver ansøgning.
 4. Begynderkursus
  Begynder kursus starter 6. april. Det afholdes udendørs aht. Corona. Ole Michael og Helle står for det. Ole Michael indkalder lærerkræfter.
 5. Arrangementer
  Vi beslutter at fejre foreningens 70-års fødselsdag. Det bliver en receptionsagtig fejring. Det bliver den første weekend i august, dvs. lørdag eller søndag den 7.-8. august.

  Skolebigårdens honninghøst lørdag og søndag den 14.-15. august.
  Standerhejsning den 1. søndag i maj.
  Honning jordbærdag den 19. juni.

 6. Vores voksklub har endnu ikke tilladt brug af strips med oxalsyre. Ole Michael forventer en accept i løbet af de næste 14 dage.


  Adgang til Naturens hus. Robbie tager fat på at drøfte med jægerne om brug af nøgle og hvem som må låne nøglen.
  Indsamling af voks her i foråret (fra dødsboer) bliver i Ole Michaels garage.

  Ejner Olsen døde den 28. februar, 93 år gammel. Ole Michael har skrevet en nekrolog.
 7. Arbejdsgrupper
  Vi venter med at drøfte det til næste bestyrelsesmøde.


  Referent: Jens

 

 

 


 

 
Powered by CMSimple