Hørsholm Biavlerforening

375 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Bestyrelsesmøder > 9. marts 2021

9. marts 2021

Referat af mødet

via Microsoft Teams pga. Corona

 

Tilstede: Robbie Jørgensen, Ella Stubben, Jens Blume, Mogens Snog, Kirsten Wielandt, Ole Michael, Helle Ulriksfeldt, Peter Stærmose. 

Dagsorden

 1. Konstituering af bestyrelsen.
 2. Opsamling fra generalforsamling inkl. snak om logo og årets gruppedannelse.
 3. Videre støtte til reolbord i skolebigården.
 4. Start på begynderkursus i april (Vi lægger linjen og undervisningsgruppen tager over).
 5. Forårets og sommerens arrangementer så som Standerhejsning den 2. maj og Foreningens 70-års fødselsdag.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen.
  Velkommen til Helle og Peter. Ole Michael sørger for at invitere Helle og Peter til Biavlerforeningens dropbox.
  Referatet fra generalforsamlingen er lagt på vores hjemmeside.
  Arbejdsgrupper skal have mere fokus
  Der er en ledig opgave som webmaster efter at Hans er stoppet. Peter Kruse vil gerne hjælpe som webmaster.
  Vi i bestyrelsen må godt bruge vores medlemsliste, men af hensyn til persondataloven (GPDR) må den ikke deles med andre.
  Det blev drøftet hvordan vi kan bruge Naturhuset. Se også referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 2. Opsamling fra generalforsamling inkl. snak om logo og årets gruppedannelse
  Forslag til nyt logo blev drøftet. Vi venter med beslutning.


 3. Idé og tegning blev vist på generalforsamlingen, se dette referat. Skovens ledelse har sagt ok til vores forslag om reolbord. Nordeafonden har givet næsten 11.000 kr. til materialer. Vi ansøger Hørsholm Kommune om tilskud til resten, Ole Michael med hjælp fra Peter og Mogens laver ansøgning.
 4. Begynderkursus
  Begynder kursus starter 6. april. Det afholdes udendørs aht. Corona. Ole Michael og Helle står for det. Ole Michael indkalder lærerkræfter.
 5. Arrangementer
  Vi beslutter at fejre foreningens 70-års fødselsdag. Det bliver en receptionsagtig fejring. Det bliver den første weekend i august, dvs. lørdag eller søndag den 7.-8. august.

  Skolebigårdens honninghøst lørdag og søndag den 14.-15. august.
  Standerhejsning den 1. søndag i maj.
  Honning jordbærdag den 19. juni.

 6. Vores voksklub har endnu ikke tilladt brug af strips med oxalsyre. Ole Michael forventer en accept i løbet af de næste 14 dage.


  Adgang til Naturens hus. Robbie tager fat på at drøfte med jægerne om brug af nøgle og hvem som må låne nøglen.
  Indsamling af voks her i foråret (fra dødsboer) bliver i Ole Michaels garage.

  Ejner Olsen døde den 28. februar, 93 år gammel. Ole Michael har skrevet en nekrolog.
 7. Arbejdsgrupper
  Vi venter med at drøfte det til næste bestyrelsesmøde.


  Referent: Jens

 

 

 


 

 
Powered by CMSimple