Hørsholm Biavlerforening

414 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Bestyrelsesmøder > 7. marts 2023

7. marts 2023

Referat HBF-bestyrelsesmøde på Enghave 38

 

 1. Valg af referent: Rose 
 2. Valg af ordstyrer: Charan
 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 4. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
 5. Siden sidst
  1. Tak for BiOrd til Allan. Det er landets bedste blad om bier. Peter Sjøgren trykker BiOrd og deler det ud når han holder foredrag. Folk er meget glade for det. Skal vi lægge det ud på Biblioteket? Det er vældig populært, og vi mener at det giver medlemmer også.
  2. Sticksworkshoppen var voldsomt populær, omkring fyrre, der kom også fra andre foreninger.
  3. Vildt middagen var også en succes, igen 40 mennesker, her dog udelukkende HBF-medlemmer. Måske vi til næste år skal have noget med at bytte pladser undervejs, så man får talt med flere. Godt kørt med bifortællingerne af Charan og gode fortællinger desuden. Kenneth har allerede fået sig en grillassistent til næste års vildtmiddag – Jens From.
  4. Biavlerkonferencen: Jens Blume har deltaget de sidste 5-8 år og han bliver i godt humør af at deltage, gode foredrag og rare mennesker. Inspirerende vidensdeling: Varroatolerance blev fint beskrevet af en canadisk forsker i norsk projekt. Man fremavler de familier der åbner og lukker ind til cellerne – de familier tåler miderne bedst. Nogle bier er vældig dygtige til at finde cellerne med miderne. Det kunne være dejligt om dronningeavlerne tog denne viden med sig hjem. Rose lyttede til Per Krygers oplæg, der handlede om hvordan man nu kan forske præcist i DNAstrengene. Ved et tilfælde fandt de ud af hvilke AA og CC-dronninger der var bedst til at bekæmpe kalkyngel og så kan man avle de rigtige frem. Jens fortalte videre om Anders Peter Blæsilds oplæg om at vi ikke skal forstyrre bierne, når dronningen er ude at parre sig. Det ser forvirret ud, når de svirrer, men der er mening i galskaben, for de udsender feromoner, så hun kan finde hjem igen. Hyggeligt at være fire styks HBF’ere afsted – Jesper Kirkemose med fru Lene deltog også.
 6. Økonomi – status (Mogens). God økonomi. Pr. 1. januar er vi 195 der har betalt. 12 der mangler at betale. 25 ned. Så kommer der en 15-20 mere i løbet af året. Vi har webhotel hos Peter Sjøgren, som vi betaler 150kr om måneden til, og det fungerer upåklageligt. Cecilie har tid til at gå videre med den nye hjemmeside om en fjorten dages tid.
 7. Bidød og indkøb af bifamilier (Jens). Svend Sejr vil gerne levere til os. Han kommer gerne med stader med dronninger. Svend leverer allerede til NBV. Og leverer til både HBF og NBV den 29. april. 1750 kr pr familie. Man kommer med sit eget tomme stade i Brede hos NBV. Man får ti tavler. Alle mål vistnok undtaget lavnormal. Vores skolebigård har det godt, alle familier lever. Ole Michael og Allan har set dem efter. Der er også mange der sælger bifamilier på FB og Blå Avis desuden. De skal være synede. Jens skriver det der skal lægges ud til Allan.
 8. Forslag til DBF-generalforsamling: Digitalisering af Tidsskrift for Biavl (Allans forslag). Tidsskriftet kan blot hentes inde fra hjemmesiden via login, så det skulle ikke være nødvendigt. Rose taler med Allan om hvad han gerne vil have ud af forslaget.
 9. Enghave 38 (alias Naturhuset).
  1. Tjek for skimmelsvamp. Jens er bekymret for om der er skimmelsvamp på grund af lugten. Så vi får det tjekket. Rose tager det op på mødet med Gitte Søby og de to andre foreninger den 30. marts. Hvis de ikke er med på det, betaler vi det selv. Ole Michael tjekker med sin skimmelsvamp-afdeling.
  2. Containeren: Endnu et punkt til mødet 30. marts: spørge Christian fra HOOJ om hvad containeren skal bruges til? Er det kommunens? Jagtforeningens? Om den skal tømmes? Væk?
  3. Aktivitetsweekend for alle tre foreninger. Vi finder en weekend dato her i foråret til oprydning og vedligehold. Der skal ryddes ud og op i redskabsskur, siderum og container også. Loftet i møderummet skal males og gulvtæppet udskiftes. Lad os finde en dato her i foråret. Kenneth vil gerne stå for hækkeklipning og for at organisere loftsmalingen.
  4. Samarbejde med de blå spejdere. Genbo Lars er spejderleder hos de blå spejdere og glæder sig over at der er kommet liv i huset hos os og vil meget gerne samarbejde.
  5. Samarbejde med Tennisklubben blandt andet om P-plads. På P-pladsen er der en bunke rødt grus, som skal fjernes. Der er også huller, der skal udjævnes.
  6. Møde med HOOJ og HF afholdt 2. marts (Rose) forløb fint. Og det blev taget imod med tak, at Peter Sjøgren gerne står for en booking-kalender. Christian fortalte at huset rummer alt til faget henhørende med festivaltelt, tallerkener glas og bestik. Vi talte om at lave en fælles naturfestival til september. Alt tages med til kommende møde med Gitte Søby, HOOJ og HF 30. marts, hvor såvel Peter Stærmose som Rose deltager. Andre er velkomne til at deltage også.
  7. Møde på Enghave 38 torsdag den 30. marts kl 16:30 med Gitte Søby og HOOJ, HF og HBF.
 10. Status på Begynderkursus (Ole Michael):
  1. Der er 20 tilmeldte til kurset, som begynder 11. april kl. 19 her på Enghave 38, medmindre her er skimmelsvamp. 6-7 stykker har allerede betalt. I denne sæson afholdes kurset på tirsdage.
  2. Ole Michael skriver ud til de tilmeldte og hjælpelærere i næste uge. Der bliver faste hold, som følger deres bier helt frem til og med honninghøst og presning/slyngning. Så man kan lege med sine bier hele sommeren.
  3. Der kommer artikel med kort over hvor alting er i Skolebigården. Så dejligt. Det kort hænger vi også op i Skolebigården.
 11. Flytning af undervisning og 3. vintermøde til Naturhuset, Enghave 38?
  1. Vi fastholder Jesper Kirkemoses 3. vintermøde til Sophielund til 3. vintermøde 28. marts,
  2. men flytter (hvis der ikke er skimmelsvamp) begynderundervisningen til Naturhuset, Enghave 38.
 12. Sommerdatoer:
  1. Åbning af Skolebigården 30. april – ALK kommer på besøg. Standerhejsning. Vil vi have musik også? Sonja Jacobys mand spiller. Rose skriver og spørger.
  2. Biernes dag 20. maj - holder vi den i Skolebigården? Materiale fra DBF? Vi afstår i denne omgang, det bliver for mange aktiviteter.
  3. Sommerudflugten 10. juni - Allans research peger på at vi dropper Roskilde og i stedet tager til Hillerød til insektfarm og besøger Peter Sjøgren og Hillerød Biavlerforening. Formiddagskaffe med kage på Egelund slot? Allan og Peter S. går videre med planerne…
  4. juni honning-jordbærdag. Ella og Ole Michael. Som planlagt.
  5. Sommermiddag 12. juli - Peters gourmetmiddag. Bestyrelsen stiller op – også til at rydde op.
  6. Naturens stemmer 19. august – foreløbigt program vedhæftet
  1. Vi får besøg fra NGG’s internationale afdeling, 3-5-årige, torsdag den 11. maj. Kontaktperson Jennifer Wood Nielsen. Peter Stærmose og Mogens tager imod. Rose linker dem med Jennifer (læreren) så de kan aftale nøjagtigt tidspunkt.
  2. Vi skal have sået blomsterfrø her omkring Naturhuset, men på en måde, så der kan holdes festivaler.
  3. Næste møde er 24. april i skolebigården, medmindre andet meldes ud.

Referat fra bestyrelsesmøde i HBF

mandag den 24. april 

i Naturens Hus, Enghave 38 kl. 17-19

 

afbud fra Peter Stærmose, Charan og Ella

til stede: Jens, Ole Michael, Mogens, Louise og Rose

 

Vi ses på søndag til standerhejsning!!

 

 1. Valg af referent: Rose
 2. Valg af ordstyrer: Rose
 3. Godkendelse af dagsorden: godkendt
 4. Godkendelse af referat fra sidste møde 7. marts: godkendt
 5. Siden sidst (ved flere)
  1. aftale med Per Kryger om giftfri varroabekæmpelse i 2024: Ole Michael og Rose har sagt ja til at HBF skolebigård medvirker i et forsøg som starter i 2024. Vi tager stilling til i løbet af året, hvor mange stader og hvilke dele af forsøget vi vil deltage i. Tanken bag er at den nuværende varroabekæmpelse har nået sin grænse. Kryger mener at der er sandsynlighed for at vi i stedet kan avle os ud af problemet. Man skal i den proces være åben for at lave flere aflæggere. Fordelen ved at vide at projektet går i gang til næste år er at vi allerede i år kan gå i gang med at lave mange aflæggere.
  2. Tredje vintermøde 28. marts med Jesper Kirkeskov, der var mange der kommenterede at det var en god måde at afholde dem. Så ros og tak til Jesper. Eneste anke er at vi vist ikke har fået sendt ud til de andre biavlerforeninger og indbudt dem. Det må vi huske til næste år. Uanset hvad vi finder på da.
  3. Møde med kommunen om Naturens Hus 30.3. Kommunen vil have os tre foreninger i huset til at lave så meget som muligt. Der er netop indløbet referat fra Gitte Søby i dag, som er videresendt til HBF-bestyrelsen (vedhæftes også her). Vi aftaler et møde med HOOJ og Fotoklubben, så vi kan give respons til Gitte og finde en husorden.
  4. Møde om apiterapi 19. april (Kronborg vestre), Louise fortæller at det var et godt – og langt – møde. Stor interesse. Omkring 50 kom. Hvad kan man med bigift, pollen, propolis og honning… Dansk honning har, så vidt man ved, lige så stor virkning, som NZ manuka-honning. Det burde man slå sig op på i DK, siger Anja Dalhoff Nielsen.
  5. Generalforsamling i Frivilligcentret 20. april. Rose deltog – fint at se hvem der er med. Kom i kontakt med formanden for Frennegård, Eva Juhl, som gerne vil samarbejde med HBF. Stine og Pia, som hjælper med gløgg og mjød i HBF, sidder også i Frennegårds bestyrelse.
  6. Generalforsamling i DBF 22. april, Charan og Rose deltog – spændende at være med og opleve biavlere fra hele landet. DBF fik ny formand, da Arne T. Henriksen gik af. Han er nu specialkonsulent på Apimondia 2025. Og satser på at bruge kræfterne der. I stedet blev enstemmigt valgt Torben Strømgaard Hansen. Der blev fortalt meget om visionerne for Apimondia – det bliver en stærk og flot begivenhed, hvor vi kan bidrage såvel med oplæg som med produkter. Der var desuden konkurrence om hvilken biavlerforening, der var årets bedst. HBF var blandt de fem nominerede. Det var dog Haderslev der vandt.
  7. Oprydningsdag i Naturens Hus 23. april. Det øsregnede, så hækken må vente lidt. Kenneth, Ella og Rose ryddede ud sammen med tre fra fotoklubben
  8. nej til at deltage i Midtpunkt 24. juni når vi samtidig har honning-jordbærdag
 6. Susse har meldt sig ind og vil gerne være med i bestyrelsesarbejdet igen. Velkommen i HBF! Herligt Susse har fået bier igen. Vi har allerede fået suppleant ind på bestyrelsesposten, så Susse har tid til at finde ud af om hun vil stille op igen til næste generalforsamling.
 7. Økonomi – status (Mogens) 70.000kr i kassen. Alt vel i økonomien.
 8. Forretningsorden for brug af foreningens infomail. Allan, Rose, Ole Michael og Peter Sjøgren har adgang til den. Vi beder Peter Sjøgren oprette et mailarkiv eller tilsvarende god løsning til denne infomail. Tal evt. med Jens om kopiering til det. Ole Michael skriver desuden cc til Peter Sjøgren med alt der vedrører begynderkurset.
 9. Status på Begynderkursus (Ole Michael). Vi har sidste introgang i morgen og begynder så i Skolebigården. 21 (23 med de to børn/teenagere) er med, så det er en lille smule overtegnet. Et meget engageret hold. Lige så godt som sidste år.
 10. Status på Skolebigården
  1. Dan og Ole Michael har haft fingrene nede i bierne og konstaterede i dag at en familie er død. De andre familier er i yngel. Vi har 11 familier og har købt en familie af Svend Sejr. Dertil har vi en reserve i Langstroth.
  2. Ole Michael har lavet et kort over skolebigården med tegning over hvad de forskellige bifamilier hedder, så begynderkursisterne kan finde vej rundt i staderne. Dette kort supplerer kortet over hvor alting befinder sig. Allan er ved at læse korrektur.
  3. Hvad gør vi ved de jordslåede bidragter. Forslag om at sende de jordslåede til rensning/vask i Kongevejscentret 2. Ole Michael og Rose har sorteret dragterne her til aften; der er en 20 dragter i meget forskellige størrelser der er helt OK. Ole Michael tager 10 styks til rensning og køber dragter for 6000kr imorgen hos Heino. Det er det beløb der er kommet ind på bidrag til begynderkurset. Så bliver der dragter til alle, også lærere og hjælpelærere.
  4. Ja fra Skovfoged Peter Søland til muldtoilet. Det skal blot være et der ikke skal tømmes, men formulder selv. Ansøgning til det skal være sammen med apiterapihuset.
  5. Nye observationsstader? Ikke nødvendigt, de findes allerede.
 11. Status på Api-terapihus-ansøgning – MitID medarbejdersignatur mm.
  1. Mogens er nu registreret som ledelsesrepræsentant i virk.dk. Mogens har nu fødselsdag og cpr-nummer fra Louise, som derefter kan oprettes med en medarbejdersignatur.
  2. Louise og Charan har i dag haft vellykket møde med Skovfoged Peter Søland som giver et stort GO! til apiterapihuset.
  3. Næste skridt er godkendelse fra Hørsholm Kommune
 12. Status på Naturens hus
  1. Forslag til husorden: hvordan kan huset bruges og hvem kan bruge det. Mogens, Peter Stærmose og Rose laver forslag.
  2. Peter Sjøgren er i gang.
  3. Den sorte varevogn. Vi fortsætter med at bede ejeren, Peter Molbech, om at flytte varevognen efter behov. Peter Sjøgren får Peter Molbechs kontaktoplysninger. Vi kan overveje at lave en sti ned til P-pladsen, så man kan hente udstyr derfra.
 13. Samarbejde med Frennegård og HBF til åbent hus og have 19. august
 14. Kommende begivenheder, hvem gør hvad til standerhejsningen på søndag 30. april: Rose sørger for at bringe beachflag, brød, pulverkaffe, te, krus, mælk derop. Der er vand i dunkene og gasflasker til blusset i Skolebigården. Dejligt om et par stykker dukker op ved 12tiden sammen med Rose og hjælper med at rigge til med beachflag osv.
 15. : Vi skal finde dato for næste bestyrelsesmøde. Rose skal have kursus i at bruge dropbox.

Vi ses på søndag til standerhejsning!

 

 

 

 

130623 referat fra HBF-bestyrelsesmøde

 

Kl. 19-21.
Sted: Skolebigården 

Til stede: Jens Blume, Ole Michael, Ella, Louise, Mogens, Peter Stærmose, Rose, Charan (gik tidligt)

Gæster: Peter Sjøgren, Henrik Suhr – og Christoph kom forbi med mad

Inden dagsorden begyndte, fortalte Jens at han har mistet sin Aase for fjorten dage siden. Vi mindedes hvor sej og stærk Aase var – og er glade for, at vi fik lov at høre Aase fortælle om Vilde Haver så sent som i forrige sæson.


Dagsorden:
1. Ordstyrer Ole Michael

 1. Referent Rose
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 4. Siden sidst:
 • Møde med Per Kryger og Annette Bruun Jensen 31. maj. Det blev en velbesøgt aften med omkring 70 gæster fra mange forksellige biavlerforeninger. Stor interesse, vi skal på jagt efter bier der kan klare varroaen selv, kombineret med yngelfratagelse og dronningeindespærring.
 • Instruktørkursus med Lise Hansted – nu kan formanden tage ud på folkeskoler og formidle tilrettet efter fælles mål for forskellige klassetrin,
 • Plantorama-erfaringer: 300 kom forbi standen og hørte om bier og så i observationsstadet, interesse for bier og for biodiversitet, ikke kun for honning.
 • Sommerudflugt: 23 var afsted: fantastisk dag: oh, at smage chokoladepollen hos Peter Sjøgren – og spise croissanter, uhm. At opleve en helt anden slags skolebigård. Og afslutte med smukt besøg på Ulriks landsted. Smuk dag.
 • DBFs besøg i fødevarestyrelsen om dens krav om veterinære lægemidler i forbindelse med varroabekæmpelse (orientering). 

 

 1. Økonomi: Mogens – vi solgte 40 glas på Plantorama! Økonomien har det fint. 65.000 i kassen. Solgt honning indtil nu for 22.000kr.
  7. Apiterapihuset: Status: efter et ellers godt møde fik vi afslag fra Skovstyrelsen med et kæmpestort nej.

Visioner: Måske tænke de to tage vi har i Skolebigården om, så der bliver plads til et lille apiterapi-rum med to-tre bistader med inhalatorer, der hvor vi nu har vores grej? Eller bygge et hus på hjul? Eller udnytte at Enghave 38 er fredet, bygge en skov, få bigård og fjernet containeren, får natur til at gro, få anlagt en smuk lund J… Vi landede på det sidste forslag. Ole Michael tager lige første spadestik inden arbejdsgruppen går videre.

 1. Nye varroabekæmpelsesformer i HBF? Efter mødet med Per Kryger og Annette Bruun Jensen 31.5.:
  1. Skal HBF fortsat give betalt oxalsyrestrips som søndags aktivitet? Ja. Indtil videre fortsætter vi med at dele ud indtil fødevarestyrelsen sætter stolen for døren.
  2. HBF betalt myresyre...? Det samme her. Ja, vi fortsætter. Overgangen til Per Kryger modellen kommer til at foregå gradvist.
  3. Sidste søndag i november 26. november kl 10: HBF har derfor stadig betalt oxalsyre-uddeling med æbleskiver og Pia/Stine æble glögg
  4. HBF betalt oxalsyrestrips – her fortsætter vi også som vi plejer.
 2. Naturhuset, Enghave 38: rapport fra Mogens og Peter Stærmose: Det går med jægerne som det plejer. Vi var næsten enige med dem, men vi hører ikke fra dem. HOOJ og fotoklubben vil helst holdes ude af kommunens favntag. De havde nogen ting, der skulle afklares.

Begge foreninger positive overfor at vi holder bier på grunden.

Peter Sjøgren har lavet en bookingside, som de tre foreninger kan anvende. Ved at tilbyde den nu, kan vi komme videre med samarbejdet med HOOJ og fotoklubben.

Vi går derfor aktivt ind i arbejdet for huset – nu også med vores apiterapi-projekt.

Mogens og Peter Stærmose kontakter Gitte Søby for en snak om hvordan vi kommer videre.

 1. What’s up next:
  1. Ny garage til honningmotorslyngen. Lige nu står den hos Jens Blume – og der er plads på Enghave 38, når den er færdig på sin rundtur. Den gamle motorslynge giver vi til Jasper, som har lånt den i mange år.
  2. Ole Michaels sommerbiskole begyndte 7. juni. 6 har meldt sig. Næste møde: 21. juni i Gilleleje (husk badetøj), 29. juni til Birkerød, datoer aftales næste gang.
  3. Honning-jordbær lørdag 24. juni - OBS på tidspunktet 15-17. Ella sørger for jordbær. Ole Michael sørger for de rødternede duge. Vi (Ole Michael mfl) åbner til bifamilierne og sørger for at slynge/presse honning inden 24. juni, så der er noget at sælge. Til onsdagsmødet 14. juni finder OM ud af hvem af os der høster. Vi skal have små glas – Ole Michael bestiller en palle europaglas og små glas, som står i Ole Michaels carport.
  4. Peter Sjøgrens gourmet-middag 12. juli. Ole Michael og Rose henter borde, duge og stole. Louise og Ella dækker borde. Vi skriver om folk selv tager bestik med, men har reserverne i orden. Start 19:00! Ella spørger en musiker om han kan komme…
  5. Besøg af Bent Byg i uge 27, onsdag 5. juli 10:30 til 13:30: Ole Michael. Peter Stærmose og Kenneth kommer.
  6. uge 31, onsdag 2. august formiddag – besøg af Susses madskole med 16 børn 8-12 år plus instruktører. Michael A og Rose tager tjansen.
  7. Honninghøst 5.-6. august i Naturhuset – hvem gør hvad? Kenneth har en plan forslag om at rulle vinyl ud på gulvet i pejsestuen. Susses nye pandekage 'tradition' til høstdagen på Hørsholm Skole fortsætter. Rose og Ella laver pandekagedej
  8. august - begynderkursus flyttes til 1. august OBS! Allan det skal flyttes så holdet kan komme 1. august.
  9. Myresyreuddeling 19. august om formiddagen ved Jens Blume i Skolebigården.
  10. Åbent hus med HBF-bod 19. august 13-18 på Billeshave: Hvem er på som frivillige? Foreløbigt program vedhæftet. Observationsstade opsættes af Ole Michael! Peter Sjøgren finder udstillingsmateriale. Louise finder plads på dagen.
  11. Sæsonafslutning 29. august. Afslutning, måske med Kenneths/Peters grill?
  12. Generalforsamling: tirsdag 24. oktober – i Naturhuset 19-21
  13. Datoer for bestyrelsesmøder resten af 2023:
 • tirsdag 29. august 17-19 (i Skolebigården inden sæsonafslutning 19-21),
 • onsdag 18. oktober (i Naturhuset, 19-21, inden generalforsamlingen),
 • tirsdag 31. oktober 19-21 konstituerende bestyrelsesmøde i Naturhuset.
 1. Vi opfordrer til at man bruger stedets handsker, ikke sine egne.

 

 

 

290823 referat af bestyrelsesmøde i HBF Skolebigården

 

 1. Valg af dirigent: Ole Michael, referent: Rose
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden: Godkendt
 3. Siden sidst …
  1. Honninghøst – standardhøst. Vi havde sat næsen op efter mere end 300kilo, men det blev til 300kilo grundet regnvejret, der lige tog nogle kilo fra.
  2. Begynderkursusafslutning – positivt overrasket over hvor mange fra holdet, der kom og var med både i Skolebigården og i Naturhuset. Det fungerede godt i Naturhuset. Kritik af begynderkurset: Holdopdelingen skal være endnu tydeligere. Det skal være tydeligere at kurset varer fra april til november. Vi kører også med fremover kun at have arrangementet om onsdagen.
  3. Sommerbiskole – der er en runde endnu tilbage hjemme hos Rose, det er gået rigtig godt og skolen får gode anmeldelser, mange sjove emner.
  4. Sommerudflugt: Den var fin og vi havde godt vejr. Besøget hos Peter gik overvældende godt, kunne godt have været der længere. Næste års sommerfest holdes i Lille Lyngby hos Francis – som har Michelinstjerne. Men årets sommerfest var altså også FANTASTISK. 50 mennesker.
  5. BiOrd – superflot. Stikkene, som omtales i BiOrd kopieres af Peter Sjøgren.
 4. Generalforsamling, nye emner til bestyrelsen og formandsvalg i utide. Formandsforslag: Henrik Suhr, Morten D. Larsen (Ole Michael spørger). Forslag til bestyrelsen: Jeppe og Stefano fra begynderkurset, Anne Navntofte, Jan Sørensen, Michael Andersen, Dan Jensen… (Rose spørger, når svar er indkommet fra Ole Michael)
 5. HBF’s økonomi. Lige nu er der lavvande, for der er købt meget udstyr blandt andet til dronningeavl. Sommerfesten er heller ikke gratis, priserne er steget. Men nu begynder indkomsten fra honningen at komme ind, og så lander det nok et godt sted igen. Vi skal også til at reklamere mere for at sælge vores egen grønne voks. Vi køber Knud Fynbos. Mogens reviderer vores prisliste. Og vi skriver på tavlen i Skolebigården at voks er til salg.
 6. Den ny hjemmeside – Cecilie har nu et gennemarbejdet forslag. Hun tilbyder et overdragelseskursus for dem der kommer til at administrere siden. Hvem melder sig: Det gør Jens Blume og Ole Michael (og Louise hjælper til). Cecilie, som er frivillig fra Frivilligcenteret takkes for sin store arbejdsindsats med 6 dåser honning og et honorar på 2000kr.

 

Det var så langt vi nåede i dagsorden, inden gæsterne begyndte at komme til den hyggelige sæsonafslutning. Dog nåede vi at se Peter Sjøgrens bookingsystem til Naturhuset igennem. Hvis det kan sættes i værk allerede nu, vil det være en fordel.

 

De øvrige punkter sættes på dagsorden til næste bestyrelsesmøde 18. oktober i Naturhuset.

 1. Dans brev med forslag
 2. Skolebigården
  1. Besøg i Skolebigården
  2. hvem holder orden?
  3. færre stader?
  4. Per Krygers forsøg
 3. Honningsmagning 29. november – hvem gør hvad? Præmier – krav til etiketter, emballage, smag og honning mm. Allan spørger: Skal aftenen droppes eller afholdes?
 4. Vintermøder:
  1. hvem finder emner. Rose foreslår DBFs nye formand og hans visioner om biodiversitet.
  2. fællesmøde 11. november med de andre biavlerforeninger i Nordsjælland
 5. Fastholdelse af medlemmer - brainstorm
 6. Peter Sjøgren har lavet bookingsystem, så HOOJ, Fotoklubben og HBF kører sammen.
  1. fastsatte datoer: 18. oktober bestyrelsesmøde, 24. oktober generalforsamling, 31. oktober konstituerende bestyrelsesmøde, honningsmagning 29. november, vintermøder 31. januar, 28. februar, 27. marts.
  2. hvor er vi med HOOJ og fotoklubben
  3. nyt gulv?
  4. Nye tiltag i køkken.

 

 

 

DANS BREV – SENDT 030823

 

…Generelt - noget af det vi snakkede om sidste uges onsdag + lidt ekstra - foreslås eventuelle mulige ændringer til næste år:

 

- Man mødes kun en dag om ugen, og dette enten tirsdag eller onsdag og den dag der er besluttet ændres ikke i løbet af sæsonen. Dagen starter med at passe bier, og herefter snakkes "løst og fast", altså folk der kommer kun for at løse deres egne problemer må vente eller deltage så opgaverne løses hurtigere og de kan få hurtigere svar...

(årsag: ikke mange kommer om onsdagen, og det er forvirrende for kursisterne at der ændres dage, men valg af dag ti/ons er ligegyldig)

 

- Overveje at Skolebigården har et mindre antal bifamilier - f.eks. 2 i hvert rammemål, og hertil ala 2 dedikeret til dronningeavl. Dvs 8+2

Hertil kan naturligvis laves ex 4 aflæggere som følge af yngel fratagelse (varroa)

(årsag: med det antal folk der kommer over sommeren har vi svært ved at passe dem alle ordentligt)

 

-Dronningeavlsgruppen passer som udgangspunkt ikke de øvrige bistader.

(årsag: der ligger temmelig meget arbejde i dronningeavlen herunder pasning af de efterhånden mange parringskassetter/udlevering af dronninger, osv osv - ikke dermed ment at hvis man har tid/lyst så hjælper man selvfølgelig, men det må ikke forventes)

 

- Begynder kursus slutter først når der er givet myresyre eller hvilken varoa strategi der er valgt herunder deltage i yngel fratagelse etc.. Holdene skal fra starten have at vide at de "har ansvaret" for 1-3 familier (dem de starter på) igennem hele sæsonen og hvis der holdes sommerferie etc. finder de også nogen til at tage over. Så kursus planen som folk får udleveret fra starten skal løbe helt indtil medio august...

(årsag: herved fastholdes medlemmerne måske bedre, og de opfordres hermed også til at samarbejde / komme hinanden lidt ved)

 

- Peter Sjøgrens formidable middag rykkes til august måned.

(årsag: de fleste holder ferie i børnenes sommerferie og vil ikke kunne deltage, samt det kan måske hjælpe til at holde på begynderne)

 

Mvh

Dan

 

 

Bestyrelsesmøde den 18. oktober i Naturens Hus 19:00 til 21:00

– punkterne 10 til 14 udskydes til det konstituerende bestyrelsesmøde i HBF som foreløbig er fastsat til tirsdag den 31. oktober.

 

Tilstede: Peter, Charan, Ella, Ole Michael og Rose Marie og Peter Sjøgren (gæst)

Afbud fra: Mogens, Jens og Louise

 

 1. Valg af dirigent og referent. Blev Rose valgt til dirigent og Ole Micael til referent
 2. Referat fra sidste møde 29. august blev godkendt.
 3. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt om begynderkursus. Nu pkt. 4b
 4. Siden sidst er Sidst.
 5. Michael har inviteret til Bi-hygge i Naturhuset en gang om måneden. Første gang onsdag den 25. november kl. 19.
 6. Naturhusets booking-kalender er på Peter S. foranledning sat i søen og vil blive forsøgt opdateret løbende.
 7. Peter Sjøgren har foreslået, at begynderkursus fremover finder sted onsdag aften. Det blev desuden besluttet, at begynderkurset programsættes, så det klart fremgår, at det i praksis forløber hen over sommeren. Ole Michael reviderer program.
 8. Økonomi. Mogens (ikke til stede) har fremsendt udkast til regnskab. Regnskabet balancerer, men af frygt for diverse stigninger, var der enighed om, at bestyrelsen ved den kommende generalforsamling skal foreslå, at kontingentet hæves fra 125 kr. til 150 kr. fra 2025 at regne.
 9. Bestyrelsen besluttede, at der som vedtægterne foreskriver skal vælges en ny formand efter at Rose Marie Tillisch. Således var der enighed om, at Hørsholm Biavlerforening ikke kan fungere uden en formand, dvs. en person til at repræsenterer foreningen udadtil.
 10. Hvis det med andre ord ikke lykkes at finde en ny formand, vil et af de medlemmer, der ikke er på valg lade sig vælge som formand under forudsætning af, at formandens opgaver bortset fra de repræsentative opgaver bliver fordelt blandt bestyrelsens øvrige medlemmer – altså et formandskab inden for de eksisterende rammer.
 11. Generalforsamling 24. oktober – nye medlemmer til bestyrelsen? Rose Marie forlader bestyrelsen. Mogens og Ole Michael er på valg. Ella på suppleantposten er ligeledes på valg. Enighed i bestyrelsen om at opfordre Stine Conrad Jørgensen, Pia Thomsen Høiberg, Michael Andersen og Sonja Jacobi til at møde op ved generalforsamlingen og overveje, om de kunne tænke sig at træde ind i bestyrelsen evt. som suppleant. Det blev aftalt, at vi kontakter Ole Frydenlund, om han vil være dirigent. Rose Marie sender mail med opfordringer og forespørgsel til Ole.
 12. Dan har sendt bestyrelsen en forslag gående ud på, at vi reducerer antallet af bifamilier, og antallet af rammemål. Bestyrelsen vedtog, at vi reducerer til 12 bifamilie; men beholder de tre rammmål (12x10, LN og LS) og de to stadeformer (opstabl. og trug)

 

Følgende punkter blev udskudt til konstituerende møde

 

 1. Skolebigården
 2. Hvem holder orden?
 3. Færre stader?
 4. Per Krygers forsøg 
 5. Honningsmagning 29. november. Peter laver etiketter, Ole Michael klarer diplomer og stemmesedler. Charan klarer brød og Ella kaffe/te. Rose sørger for præmier og tallerkner.
 6. Vintermøder:
 7. hvem finder emner. Rose foreslår DBFs nye formand og hans visioner om biodiversitet.
 8. fællesmøde 11. november med de andre biavlerforeninger i Nordsjælland
 9. Fastholdelse af medlemmer - brainstorm
 10. Naturhuset. Peter Sjøgren har lavet bookingsystem, så HOOJ, Fotoklubben og HBF kører sammen. 
 11. fastsatte datoer: 18. oktober bestyrelsesmøde, 24. oktober generalforsamling, 31. oktober konstituerende bestyrelsesmøde, honningsmagning 29. november, vintermøder 31. januar, 28. februar, 27. marts.
 12. hvor er vi med HOOJ og fotoklubben
 13. nyt gulv?
 14. Nye tiltag i køkken.
 15. Evt.

 

 

 

 1. Oktober 2023

 

17       HBF Bestyrelsens årsberetning 2022-2023

 

Sidste år efter generalforsamlingen gik vi i bestyrelsen straks i gang med at forberede os på årets honningsmagning og vinterens møder. Og ikke mindst på, at vi gerne ville til at anvende Naturens Hus som foreningens vinterklubhus på linje med de to andre foreninger der holder til der, nemlig Jagtforeningen og Fotoklubben. Vi nåede lige at konstituere os, men desværre forlod Susse bestyrelsen. Det var ærgerligt for der var ellers brug for en næstformand. I bestyrelsen er der nok at se til.

 

17.1     Skolebigården

Året har sin gang, både for os mennesker og for Skolebigårdens bier. De er vores omdrejningspunkt her i foreningen. Bierne er blevet passet af erfarne medlemmer og årets kursister med stor omhu. Materiel er blevet klargjort og nyt indkøbt, så det kunne bruges som sæsonen skred frem og behov opstod. Det er en vigtig forudsætning for begynderkursus og honninghøst samt en vigtig baggrund for udvekslingen af erfaringer og de gode sammenkomster i skolebigården. 

 

17.2   BiOrd

Et andet vægtigt og fast omdrejningspunkt er HBF’s flittige redaktør, Allan. Han står for formidlingen til os alle sammen og for redaktionen af landets bedste biavlerforeningsblad. Allan har i mange år været den der holdt styr på årets gang i foreningen, på tidspunkter for Heinos og Max’ tilbudsperioder, aflevering og hentning. Han er den som sjovt og underholdende holder os orienterede med festlige huskemails om dette eller hint arrangement. Allan er og har foreningens overblik. Uden hans kendskab til netop vores forenings modus vivendi, ville det have sejlet for mig som formand.

 

Nu til året der gik:

 

17.3   Æbleskiver, gløgg og oxalsyre – en særlig cocktail

Men vi gik i gang med det nye år. Stine og Pia sørgede for æbleskiver og gløgg til oxalsyreuddelingen i november.

 

17.4   Honningsmagning med Rosas poetiske indslag

Honningsmagningen fik ikke alene vindere i den bedste honning men også i det mest poetiske udtryk, som Rosa vandt med bravur: ”Den smager som solskin over en blomstereng.”

 

17.5   Samling med de øvrige biavlerforeninger i Nordsjælland

Tidligt i januar holdt jeg et møde for og med de øvrige biavlerforeninger i Nordsjælland. Det medførte et øget fokus på samarbejde, ikke mindst omkring den tilstundende kæmpekonference Apimondia, som i 2025 forventes at tiltrække omkring 11.000 mennesker fra hele verden til København. Vi lagde ud med et større arrangementet i Skolebigården i slutningen af maj for alle foreningerne. Samarbejdet mellem foreningerne fortsætter, og fører her den 11. november til endnu et møde, nu i Virumhallerne og arrangeret af Nordsjællandske Bivenner med et heldagsprogram igen med de to forskere, og nu også med Lars og Zofus. Meld jer endelig til!

 

17.6   Vintermøderne med samtalegrupper og vild middag

Vintermøderne blev lidt anderledes end de foregående år. De var planlagt af menige foreningsmedlemmer, Jesper Kirkeskov og Kenneth, & Oliver. På to af møderne, det første og det sidste, trak Jesper på vores egen lokale vidensbank af kloge bi-mennesker, mens Kenneths og Olivers aften baserede sig på jagten af godt vildt, smagt til med honning og krydret med bifortællinger. Her kom Rosa igen på banen med en fortælling om en mand, der trængte til at lære noget om bier. Alle tre møder blev vedkommende og lærerige. Så tak til jer frivillige kræfter der byder ind med gode forslag. Det er den slags der skaber en god og levende forening.

 

17.7   Varroasticks – en workshop

Til varroa-sticks-workshoppen var det ikke alene vores egne medlemmer der dukkede op, men også glade mennesker fra de andre foreninger tæt på os.

 

17.8   Biavlskonference 4.-5. marts og formandsmøde i DBF 22. april

Vi var nogle stykker, for få, Jens, Jesper og mig, men et godt selskab, der var på Biavlskonference i marts. Der får man serveret ikke alene god mad, men også de nyeste forskningsresultater om bier, varroa, biodiversitet mm. Jeg vil gerne anbefale at man giver sig selv mulighed for at deltage en gang eller to. Det er lærerigt.

 

Ligeledes var det spændende for Charan og mig at være med til DBF’s formandsmøde, det er ikke kun formænd der kan deltage i DBF’s stormøde, så der vil jeg også anbefale at flere tager med næste gang. Her får man virkelig fornemmelsen af hvor forskelligt biavl anskues. Og det store lige for tiden er selvfølgelig Apimondia, den store konference i 2025 og hvad vi små foreninger kan levere til denne konference med besøg af 11.000 biavlere fra hele verden. Min fornemmelse er, at den måde vi har organiseret os på her til lands i netop små foreninger og med skolebigårde er temmelig unik på verdensplan, så der har vi noget at vise og fortælle om.

17.9    

17.10   Begynderkurset

Så begyndte begynderkurset, for første gang lagt i Naturhuset – et hold af interesserede og kundskabshungrende mennesker. Efterhånden blev holdet ”sluppet ud på græs”, da bierne endelig blev klar til det og vejret varmt nok.

 

17.11   Standerhejsning

Sommersæsonen begyndte med standerhejsning i Skolebigården, med oplæg Camilla og Anders fra ALK om hvordan bi-allergi kan bekæmpes og fejring af de to 50 års jubilarer, Ulrik Harder og Ole Michael Jensen.

 

17.12   Plantorama

Vi fik også Plantorama-erfaringer i maj, da de kontaktede os og spurgte om vi ville være med til at fortælle om bier og biodiversitet: ca. 300 kom forbi standen som Allan, Louise og jeg stod for og Rasmus satte observationsstade op. Folk ville gerne høre om bier og så og fandt dronningen i
observationsstadet. Der var interesse for bier og for biodiversitet, ikke kun for
honning - som vi dog solgte godt ud af.

 

17.13   Kursus i dronningeavl

Et meget velorganiseret kursus i dronningeavl fik stor opslutning. Dan, Jan og Michael har givet alle os deltagere en fantastisk forståelse for dronningeavlens mulige teknikker og betydning. Tak!

 

17.14   Apiterapihuset

Imens holdt apiterapihus-gruppen møder og forberedte ansøgninger og lavede skitser til huset og kom med bud på digitale låsesystemer – og så viste det sig desværre at der ikke var mulighed for skovstyrelsen at give tilladelse til at det blev opstillet i Skolebigården. Men det er en sej gruppe, der ikke giver op, Henrik, Charan, Peter Sjøgren og Louise. Så nu fortsætter de og forsøger at få apiterapihuset op her omme bagved Naturhuset.

 

17.15   Naturhuset

Og mens vi er ved Naturhuset – ja så holdt Mogens, Peter Stærmose og jeg at antal møder med vores foreningskolleger her i huset og med Hørsholm Kommune, om hvordan vi kan samarbejde. Vi fik ryddet en del op, Ella, Kenneth og jeg, sammen med Jagtforeningen og Fotoklubben. Kenneth klippede også hækken mindst to meter ned. Tak! Men vi mangler stadig et nyt gulv. Så meld jer gerne! Dog er en vigtig del blevet installeret: nemlig en udvendig vandhane. Det letter rengøring af vores materiel.

 

Per Kryger og Annette Bruun Jensens varroaprojekt

HBF kom som nævnt til at stå for en velbesøgt aften i Skolebigården for alle de nordsjællandske biavlerforeninger med besøg af Per Kryger og Annette Bruun Jensen, hvor de fortalte om deres store forsøg, som vi nu som forening indgår i. Der kom 70+ og det blev en lærerig aften, hvor vi hørte om yngelfratagelse og dronningeindespærring som gode alternative varroa-bekæmpelsesstrategier.

 

17.16   Sommerudflugten

Sommerudflugten var velbesøgt. Vi havde vejret med os og begyndte med friskbagte croissanter hos Peter Sjøgren og en vandring rundt til nogle af hans forskellige bigårde. Stor interesse. Videre til Frederiksborg Biavlerforening Hillerøds velordnede skolebigård, hvor Kirsten Behrens fortalte og hvor vi blev inspirerede til, at når de kunne have honninghøst i det hus der knyttede sig til deres sted, ja, så kunne vi også have det i vores klubhus. Vi sluttede dagen hos Ulrik Harder på Avderødgård med besigtigelse af de velholdte trugstader og en hyggelig samtale på kryds og tværs i Ulriks smukke have.

 

17.17   Peter Sjøgrens gourmetmiddag

Den traditionsrige sommermiddag havde endnu flere gæster end sædvanligt og desuden en herlig optræden med lur og trompet. Festlig aften, begunstiget igen af heldigt vejr.

 

17.18   Ole Michaels sommerbiskole

Ole Michaels sommerbiskole var en dejlig erfaring: Oh, at komme på besøg hos hinanden og lære af hinandens tanker og systemer. En god tradition.

 

17.19   Honninghøsten

Og bierne, de har det godt… honninghøsten blev igen et flot holdarbejde, med mange deltagere fra begynderkurset. Høsten tangerede vist sidste års, og om det og om hvordan bierne har det i vores Skolebigård beretter Ole Michael, at fratagningen af honning gik efter bogen. Han ledte slaget med fratagning i skolebigården, og kunne køre bort med en læsset trailer, inden en eneste bi opdagede hvad, der var på færde. Det samme med honninghøsten, som for første gang fandt sted i Naturhuset. Her førte Peter Sjøgren an på presse og Jens Blume på slynge om at udvinde årets honning på bedste vis. Det blev til 335 kg, efter at vi fik lagt afdryp fra skrælde- og pressevoks til.

17.20    

17.21   Formidling om bier

I løbet af sommeren har jeres formand holdt foredrag om bier for Blixen-gruppen, omkring 60 kvinder fra Hørsholm der mødes en gang om ugen til foredrag. Og der har været besøg i Skolebigården af Bent Byg-spejderne og Michael og jeg tog os af Susses hold af børn fra Espergærdes sommermadskole, samt af en 5.klasse fra Langebjergskolen i Humlebæk. Alle lærte om bier og nogle lærte at danse som bier også. Det er altid relevant og dejligt at formidle til børnene. De fanger lynhurtigt. Også et besøg på Allerød skoles indskoling er det blevet til, hvor det blev fortalt for fire indskolingsklasser i alt.

 

17.22   Myresyreuddeling og sæsonafslutning

Med myresyreuddeling og sæsonafslutning i august, som Jens stod for i begge tilfælde, nærmer året sig sin ring og et nyt år kan begynde.

 

17.23   Afslutning

Med denne beretning takker jeg for mine to år på posten som formand. Desværre er jeg nødt til at trække mig fra bestyrelsesarbejde og formandspost, men er sikker på at foreningen fortsætter i gode hænder. Det har været sjove, arbejdsomme og gode år. Det jeg har arbejdet for, er et nyt image til foreningen, et genopstået samarbejde med de andre nordsjællandske biavlerforeninger, et nyt logo, en ny hjemmeside, som nu ligger klar til at komme i brug, og en større synlighed i lokalsamfundet, med beachflag og med medlemskab af Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm samt at få gang i livet i Naturhuset på linje med det vi har i Skolebigården. Vi ses!

 

Rose Marie Tillisch (afgående formand)

Ole Frydensberg (dirigent)

 

 

Bestyrelsesmøde i

Hørsholm Biavlerforening

Tirsdag den 7. november 2023 Kl 19.00

I Naturhuset

 

Dagsorden

 

 1. Konstituering af bestyrelsen for året 2023-24

Bestyrelse kører videre som vanligt.

 1. Arbejdsfordeling

Vi fordeler opgaver ad hoc. Vi laver opgaveoversigt. Ella ønsker fortsat at være en del af jordbær/honningdag. Jens er ansvarlig for oxalsyre, myresyre

 1. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder (frekvens og datoer):

Onsdag d. 10. januar kl. 19.30. Peter reserverer Enghave. Vi holder som udgangspunkt bestyrelsesmøder onsdage. Frekvensen aftales fra gang til gang.

 1. Skolebigården (orden, antal stader, Per Krygers forsøg)

Orden: Søndag d. 12. november 2023 er der oprydningsdag i skolebigården.

Vi laver hjælpesedler til stadekasser og numre på kasse, så hvert hold har ’egen’ kasse og en værktøjsansvarlig (billede/laminat af hvad der er i). Undervisere ’oplærer’ nye i brug af redskaber mv.

Optegning af indhold i rummet v. Peter Sj. (er der deltagere der vil igangsætte vejledningssedler på søndag?)

Træfældning (til brænde), vask af solceller

Vi afholder fremover 2 x oprydningsdage pr. år.

Antal stader: vi bibeholder antallet. Vi arbejder for (jf sidste bestyrelsesmøde) at der er mere leben i skolebigården. Begynderkursus varer ind i juni/juli måned. Begynderkursus lægges onsdag (alle mødes i skolebigården onsdag).

Per Krygers forsøg: Vil Ole Michael være primus motor? Vi har brug for udstyr til det antal nye familier 

 1. Honningsmagning 29. november kl. 19.00

Arrangementet annonceres i lokalbladet (v. Allan). Det er åbent for alle. Peter Sj. laver etiketter, Ole Michael klarer diplomer og stemmesedler og deltager som optæller. Charan klarer brød/smør og Ella kaffe/te/mælk samt lanterner til 1. præmier. Der er øvrige præmier i rummet. Peter St. taler med Rose om lån af tallerkener og tusser til at tegne på tallerkener og et fagligt oplæg? Jens byder velkommen. Bestyrelsen kommer lidt før.

Peter Sj. kontakter Max og Heino for tillægsgaver.

 1. Vintermøder (se pkt. 8 for datoer):
  1. JANUAR: Peter St. kontakter DBFs nye formand (Torben Strømgaard Hansen) med ønske om drøftelse af visioner om biodiversitet.
  2. FEBRUAR: Udvintring af bierne – Foreningens medlemmer inviteres til Kronborgvester/Hillerød/HBF arrangement v. Peter Sj.
 • MARTS: Forskning og data om bier og honning (bybier/landbier). Henrik undersøger nærmere ift. oplægsholder.
 1. Alternative emne: Vilde Bier, apiterapi (Anja Dalhoff), Livestreaming af diverse oplæg.

OBS: fællesmøde 11. november med de andre biavlerforeninger i Nordsjælland.

 1. Fastholdelse af medlemmer – brainstorm

Opfordring til medlemskab ifm. undervisning (v. bestyrelse)

 • Ved man hvad man får for et medlemskab?

Begynderkursus forlænges til indvintring (efterårsfokus)

Orientering om aktiviteter og arrangementer (fx velkomstfolder med årshjul)

 • Peter St. taler med Allan om folder med årshjul. Den sætter vi på dagsorden.

Mentorordning (en medlemsfordel)

Facebook gruppen?

 1. Naturhuset

Peter Sjøgren har lavet bookingsystem, så HOOJ, Fotoklubben og HBF kører sammen. Der er altså ikke brug for kommunal kalenderløsning kan vi meddele Gitte Søby.

 1. fastsatte datoer: honningsmagning 29. november, vintermøder 31. januar, 28. februar, 27. marts.
 2. hvor er vi med HOOJ og fotoklubben (HF) og kommunesamarbejdet? Henrik kontakter Gitte Søby. Mogens er ’backup gruppe’ for Henrik.
  1. nyt gulv?
  2. Nye tiltag i køkken.
 3. Næste møde

Gennemgang af årshjul (ift. opgavefordeling)

Forholdet mellem medlemskab af DBF og HBF?

 1. Eventuelt
 • Peter St. taler med Dansk Biavlerforening om, hvordan vi opbevarer dokumenter (drev) DropBox eller Google drev. Hvad gør andre foreninger? Hvad er bedste løsning, så bestyrelsesmedlemmer ikke skal udvide/købe egen dropbox
 • DBF har webinar om biodiversitet 29. november 2023
 • Anatoljis medlemskab: Han er medlem af HBF men ikke af DBF og det fortsætter vi med. HBF betaler medlemskab.
 • Generalforsamlingsreferatet er færdigt og er sendt til godkendelse og underskrift. Allan lægger det på hjemmeside.
 • Jens, Mogens, Ole Michael på kursus hos Cecilie (hjemmesideproducent). Jens får kontaktinfo fra Rose. VI skal være obs på fremtidig redigering og vedligehold
 • Allan, Ole Michael, Peter St. og Peter Sj. Har nøgle til Enghave 38

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple