Hørsholm Biavlerforening

1267 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Honningkonkurrence - 2019

Honningkonkurrence - 2019

Har du årets bedste honning ? 
- og vil du tilmed ha' et diplom så du kan dokumentere din sejr.
 
Så skal du aller senest på generalforsamlingen den 30. oktober indlevere ét glas egen flydende honning og/eller  ét glas fast rørt honning til sensorisk bedømmelse.
 
Indtil da, kan du aflevere din honning i Ole Michaels carport. Glasset/glassene skal indeholde min. 450 gram honning og skal være etiketteret, så det opfylder gældende regler med henblik på salg.
 
Den 27. november afvikler vi årets honningsmagnings-konkurrence, hvor de fremmødte medlemmer af Hørsholm Biavlerforening og Hørsholm-borgere, kan stemme og kåre den bedste honning i de to kategorier: fast og flydende honning.
Det foregår på Sophielund.
 

Indkøb i Bihuset

1. august: Bihuset leverer bestilte varer.

Onsdag den 7. august: Vi monterer bi-tømmere på staderne i Skolebigården.

Lørdag den 10. august: Country Fayre i præstegårdshaven i Birkerød.

Lørdag den 10. august: Honninghøst i Skolebigården. Start kl. 7 og kl. 8.

Søndag den 11. august: Honninghøst og slyngning/presning på Hørsholm Skole. Start kl. 7 i skolebigården. Start på Hørs-holm skole kl. 9.00.

Onsdag den 14. august: Myresyrebe-handling i skolebigården. Hent gratis my-resyre og gulvpap.

26. aug. - 1.sep.: Køb ind i Bihuset via webbutik med rabat. kode: hørbi.

Onsdag den 28. august: Sæsonafslutning. Vi griller i Skolebigården kl. 18.30.

Medbring lidt kage

Onsdag den 4. sep.: Indsamling af ram-mer til vask og omsmeltning. Aflever i Ole Michaels carport: Enghave 21c, 2960 Rungsted

Torsdag den 5. september: Varer fra Bihuset leveres i carporten Enghave 21c, 2960 Rungsted

Onsdag den 30. oktober: Generalforsam-ling. Se side 1

Lørdag den 9. november: Fællesmøde for de Nordsjællanske Biavlerforening i Aborets konferencesal.

Søndag den 24. november: kl. 10: Oxal-syrebehandling. Hent gratis oxalsyre i Skolebigården.

Onsdag den 27. novem-ber: Honningsmagning. Vi kårer årets bedste honning. Vil du deltage i konkurrencen, så aflever 1 glas flydende og/eller fast honning i Ole Michaels carport og/eller senest på generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Powered by CMSimple