Hørsholm Biavlerforening

2282 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Bestyrelsesmøder > Årets honningkåring

Årets honningkåring

2014

 Honningbedømmelse 2011

Den 23. februar var der indkaldt til honningbedømmelse efter sensorik-metoden. Nicolaj Wium udannet smagsdommer i sensorik instruerede deltager i kunsten at smage nuanceret på honning. Smagsnuancer, duftintensitet, tekstur, mundfølelse og meget andet blev notere ned om. Fem af de højest rangerede honninger fra honningsmagningsaften i november gennemgået.

Her smages der og noteres ned efter alle kunstens regler.

 

Her ses den profil, som Knud Fynbos honning  kom ud med. Fynbos honing blev kåret som årets bedste i 2010. Se nedenfor.

23.02.11

2010

Honningsmagning 2010

Ved dette års honningsmagning, blev Knud Fynbo kåret som biavleren bag bedste honning årgang 2010. Fynbos bifamilier står i haven i Vedbæk. På andenpladsen fulgte Jens Blume, ligeledes med bier i Vedbæk-enden af distriktet og ligeledes fra havens bifamilier. Kan dette være en tilfældighed?  På en delt tredjeplads fulgte Jakob Storm med bier på gården Søholm, dvs. i området mellem Fredensborg og Humlebæk samt Laila og Jørgen Bendtsen med bier i haven i Blovstrød. Fynbo har haft bier i 20 år, Jakob Storm kun i et.

Knud Fynbo, Biavleren bag distriktes bedste honning, fortæller om sine bistader og deres placering i haven i Vedbæk.

30. 11.10

 

Generalforsamling

Der har været afholdt generalforsamling den  28 oktober. Læs om året, der gik i formandens detaljerede beretning under Medlemsinfo.  Se også regnskab og refereat under Medlemsinfo.

Nye lærkestamme skal blive til bord og bænke i bipavillonen

Foreningen har fået lov til at tage vindfælderne fra sidste vinter og skære dem op til planker. Antoine, et af vores nye medlemmer af biavlerforeningen, er uddannet på skovskolen og ved hvordan, man skover vindfælder. Ud af det kom en halv snes store stammer, som vi efterfølgende vil skære op til planker

En af de største lærkestammer fra vindfælderne sidste vinter

Antoine i aktion med traktor og grab, lånt i Rungsted Goldklub (Antoine er golfkeeper i Hørsholm Golfklub, men har tidligere arbejdet i Rungsted). Pris for leje: 2 kasser honning.

12.10.10

Stor medlemsfremgang i 2011

I år har foreningen fået 18 nye medlemer, heraf flere familiemedlemskaber. Det betyder at Hørsholm og Omegens Biavlerforening nu er oppe på 86 medlemmer. Det er foreningens størst medlemstal siden grundlæggelsen i 1951.

Også andre foreninger har haft stor medlemsfremgang i år, bl.a. vore naboforeninger. Det har på landsbasis betydet, at vi nu har rundet 4000 medlemmer i Danmarke Biavlerforening. Med lidt held kan en biavler i Hørsholm og Omegns Biavlerforening være blevet medlem nr. 4000. Afsløringen ventes i Tidskrift for Biavl, oktober-nummeret.  

 

Oxalsyrebehandling og rejsegilde i skolebigården

Søndag den 29. november var der oxalsyredrypning i skolebigården. Samtidig kunne foreningen fejre rejsegilde på den nye tilbygning til skolebigårdens pavillon.

Peter Hørning, en af vore kyndige biavler, i gang med  dryppe med oxalsyre

 

Mange var mødt frem for at få oxalsyre med hjem og for at fejre rejsegilde

29.11.09

 

60 deltagere ved årets honningsmagning

Fritidshusets foredragssal var fyldt til bristepunktet, da foreningen i samarbejde med FOF afholdt det årlige honningsmagnings-arrangement - sidste onsdag i november. Biavlere og honningelskere var mødt talstærkt op for at smage på årets honninghøst og for at kåre "distriktets" bedste honning. Det blev Familieforetagendet Laurits, Fie, Søs og Jacob Winther, Rungsted, der løb af med førsteprisen. Belønningen var diplom og kobberrøgpuster.

Overdommer Jørgen Gotlieb Iversen indsamler stemmesedler inden den endelige optælleing og dermed afgørelse falder

Biavlere i alle aldre var mødt op til dette års honningsmagningsaften

 

Oprydning og Byggeri omkring skolebigården

Flishugger i gang med oprydning omkring skolebigården (05.10.09)

og flis køres bort

Mens Bi-Sam ufortrødent saver planker til udvidelsen af bi-pavillonen

 

Sommerudflugt

Årets sommeudflugt gik til Krogerup Avlsgård. Starten gik fra Rungsted, hvor vi fik kaffe og dejligt brød i Kirstens have og Allan bød velkommen. På Avlsgården traf vi stedets biavler, Niels Brinck Møller, kendt som en af "De grønne biavlere". Dernæst blev vi vist rundt på Avlsgården, hvor vi hørte om Årstidernes aktiviteter og så en mark fuld af skolehaver. Til sidst fortalte vores egen Gabriele Salmuth om den skærehave, hun driver på stedet. 

Årets sommerudflugt lagde ud med kaffe i Kirstens have

Her samles deltagerne omkring Gabrieles kagebord, hvor Gabriele fortalte om skærehaven

 

Bifamilierne tilbage "skoven"

Så er skolebigårdens bifamilier tilbage fra eksilet og har nu fået en plads på "bagsiden af bipavillonen, dvs. der hvor granplantagen lå indtil skovmaskinerne lagde den ned.

 

Det lille hus på prærien

 

Den nye placering diskuteres

 

Den nye placering

28.04.09


Skolebigårdens bifamilier i eksil

Skovfogeden har meddelt, at den tætte plantning af normangranner bliver skovet og lavet til flis, mens der bliver tyndet kraftig i de gamle lærke- og  tujatræer. Skovningen er gået i gang den 21. april. Derfor har vi været i lynaktion for at flytte bifamilierne i sikkerhed, inden skovmaskinerne ankom. Frem til ca. 1. maj vil vores bifamilier være placeret i forskningscentret for enden af Dr. Neergaards Vej. Forhåbentlig har vi dem tilbage i en stor ny lysning, når der er standerhejsning den 3. maj.

Skolebigården i eksil

21.04.09


Powered by CMSimple